Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enig med staten om en jordbruksavtale for 2020. Avtalen ble presentert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) torsdag ettermiddag.

Avtalen har en ramme på 1,24 milliarder kroner og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6,25 prosent, som vil ende på rundt 20.600 kroner. Det tilsvarer 600 kroner mer enn andre grupper i samfunnet.

Det er første gang siden 2013 at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres.

– KrF avgjørende

– Vi har forhandlet fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Han mener det har vært avgjørende for inntektsutjevningen at KrF nå sitter i regjering.

– Når KrF tok over landbruksdepartementet var det store forventninger, fordi de har sagt tydelig at de ønsker å være en landbruksgarantist. Det har blitt litt fokus på det partiet i årets jordbruksoppgjør, nettopp fordi forventningene har vært så store, sier Bartnes til NTB.

Forventer kronemessig lik lønnsvekst

I oppgjøret er det enighet om å etablere et innovasjons- og vekstprogram for frukt, bær, grønnsaker og potet, jordbruksoppgjøret stimulerer til mer beiting i utmark og styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk. Det er også blitt gitt et løft for kornprodusentene.

Avtalen er på 660 millioner kroner mindre enn det jordbruksorganisasjonene krevde, men leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, kaller oppgjøret et vesentlig brekk, og hun gir også Kristelig Folkeparti noe av æren.

– Jeg hadde håpet at vi skulle merke at KrF gikk inn i regjeringen, og jeg vil si at vi også har gjort det. KrF sin inngang i regjeringen gjorde nok at vi fikk til det vi gjorde, med kronemessig lik inntektsvekst, sier Hoff til NTB.

– Det er forventningen også neste år at vi får en kronemessig lik inntektsvekst med andre næringer, fortsetter hun.

Senterpartiet: – Tetter ikke inntektsgap

Stortingsrepresentant Geir Pollestad for Senterpartiet mener jordbruksavtalen ikke vil tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper, og minner om at bakteppet er at bøndene har vært gjennom to år med nedgang i inntektene.

– Jeg forstår at jordbruket har signert avtalen, men Sp er skuffet over at det knapt merkes at vi har gått fra en landbruksminister fra Frp til en landbruksminister fra KrF, sier Pollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier til NTB at hun uansett ikke hadde ventet seg skryt fra Senterpartiet.

– Jeg er mest opptatt av at bøndene er fornøyde selv, mer enn at Senterpartiet er fornøyd. Vi har gjort det vi har sagt, vi har vært opptatt av små, mellomstore og store bruk. Vi har vært opptatt av å dekke inn inntektsgapet som har vært, og har lagt til rette for produksjon på nye måter, sier Bollestad.