Gå til sidens hovedinnhold

Enhet for sikkerhetspsykiatri

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enhet for sikkerhetspsykiatri, Sykehuset Innlandet HF er en lokal sikkerhetspost for pasienter i Innlandet fylke som er dømt til psykisk helsevern av domstolene.

Enheten har 13 sengeplasser forbeholdt pasienter dømt til behandling. Enheten følger i tillegg opp en rekke pasienter ambulant og poliklinisk. (pasienter som bor hjemme eller er utskrevet fra sykehuset) som har tilknytning til enheten.

Ivaretakelse av samfunnsvern er en viktig oppgave, ivaretakelse av pasientrettigheter likeså. Enhet for sikkerhetspsykiatri administrerer denne balansegangen.

Mange av de ansatte har lang ansiennitet, høy kompetanse og det jobbes kontinuerlig med rekruttering og utvikling av nye kollegaer. Behandlingsteamet har høy kompetanse på voldsrisikovurderinger, konfliktavverging, risikoidentifisering, relasjonskompetanse og individuelt tilpasset miljøarbeid ut fra pasientens behov.

Dette er kompetanse som tar lang tid å utvikle og tilegne seg.

Pasientene er mennesker med tilleggsbelastninger de fleste andre slipper og vi hjelper de å håndtere disse.

Målet med opphold i enheten er å utrede, behandle, rehabilitere, og legge til rette for oppfølging og mestring. Dette er tidkrevende prosesser som ikke lar seg framskynde.

Behandlingen vi gir skal være kunnskapsbasert og tilpasset pasientenes ønsker og behov. I tillegg skal vi ivareta samfunnsvern.

I nasjonal sammenheng kan sykehuset på Reinsvoll vise til svært liten bruk av tvang.

Sivilombudsmannen har besøkt mange sykehus i landet og besøkte vårt sykehus i 2018.

Tilbakemeldingen var bl.a. at: Flere sider av behandlingen ved avdelingen framsto som et eksempel til etterfølgelse for andre sykehusavdelinger i det psykiske helsevernet.

Vi er stolte over både behandlingstilbud og arbeidsplass. Dette skyldes ansattes kompetanse, men også lokalitetene, både innendørs og utendørs. Omgivelsene brukes til å skape meningsfulle aktiviteter, individuelt tilpassede, men også gjennom samhandling med andre.

Sykehuset har et stort aktivitetstilbud og det er helt avgjørende faktorer for å begrense bruk av tvang. Uteområdene på Reinsvoll er i særklasse og brukes både i utredning, behandling, rehabilitering og kartlegging av videre behov. Det er også en trygg arena for pasienten å tilnærme seg samfunnet ved tilfriskning gjennom sosial ferdighetstrening. Fasilitetene vi i dag bruker er blant annet:

  • Snekkerverksted: individuell jobbstøtte med produksjon av møbler til fellesarealer, møbler til pasientene m.m.
  • Vedproduksjon: til aktiviteter i lavvo, grillhytte, gapahuk, aktivitetsdager på området og vedsalg.
  • Maleoppdrag: deltar aktivt med maling innvendig og utvendig på bygninger sammen med helsepersonell med håndverksutdanning, som en del av utredning, behandling og kartlegging av framtidige behov.
  • Båtrestaurering: istandsettelse av gammel båt til bruk i sosial ferdighetstrening.
  • Stall: Stell av hester og terapiridning.
  • Treningsfasiliteter som spinning, styrkerom, basseng, bordtennis. shuffleboard, biljard, ballbinge, ballspill innendørs m.m.

Dette er alle viktige tiltak for å ivareta pasientenes somatiske helse og bedre levevaner.

Ved innføring av pakkeforløp i 2019 ble det ytterligere økt fokus på somatisk helse og levevaner for pasientgruppen. Å legge til rette for dette krever ikke kun tilgang til somatiske sykehus, det krever tilgang til fasiliteter, omgivelser, treningsterapeuter, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, idrettspedagoger, aktivitører, vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, leger og ikke minst autonomi. På enhet for sikkerhetspsykiatri anerkjenner vi behovet for tverrfaglighet!

Enhet for sikkerhetspsykiatri er ikke rådført i prosessen mot nedleggelse, om hvilke fasiliteter det er behov for ved et nytt sykehus. Det er vanskelig å se for seg at disse tilbudene vi benytter i dag enkelt kan erstattes.

Det er på grunn av vår beliggenhet at vi kan drive med aktivitetstilbud i skjermede omgivelser omgitt av kontroll og uten stigmatiseringen våre pasienter opplever i samfunnet, samtidig som samfunnssikkerheten er ivaretatt. Og dette gjelder ikke bare pasientene fra sikkerhetsenheten!

En tilleggsbetraktning på slutten: med reduksjon av døgnplassene i psykiatrien, frykter vi at personer i Innlandet risikerer å måtte gå lengre uten et godt behandlingstilbud.

Dette kan føre til økning i alvorlige hendelser og plagsom atferd som igjen kan føre til en økning i pasienter dømt til behandling. Det er ingen tjent med.

Kommentarer til denne saken