Det er vanskelig å forstå at de politiske partiene ikke velger å satse mer på konfliktfri energisparing i hus når det er så kontroversielt å bygge ut vindkraft og vannkraft. I den grad politiske partier mener alvor med at det nå er «vanlige folks tur», så må det også gjelde å få skikkelige insentiver til å gjøre hjemmene energismarte de neste fire årene.

Norge er midt i en gjennomgripende elektrifisering av transportsektoren. I tillegg planlegges nå for viktige industrietableringer som vil øke energibehovet utover det vi i dag produserer. LO og NHO har beregnet at energibehovet i 2030 vil være 20 til 30 TWh mer enn dagens produksjon. Å spare energi er derfor det samme som å frigjøre energi til industrietableringer. Hvis vi ikke klarer det, betyr det at vi går glipp av industri, arbeidsplasser og inntekter som er sårt tiltrengte når aktiviteten på norsk sokkel går ned.

Det er en tøff erkjennelse for mange av oss som er vokst opp i dette landet, å innse at vi kanskje ikke har så mye fossekraft å gå på som det vi trodde. Svarene på hvordan energistormakten Norge skal håndtere dette er mange. Men ikke alle er like populære. Vi aksepterer ikke lenger blindt at større naturinngrep må til. Store, fysiske energiutbygginger er nødvendige – men de møter ofte motstand og er tidkrevende å utrede og bygge. Og tid er den ressursen det er aller mest knapphet på nå.

I valgkampen trenger vi en reell debatt om hvordan partiene vil motivere innbyggere og næringsliv til å produsere mer strøm med solceller og å forbruke mindre. Her har Norge både gode forutsetninger for å lykkes, ironisk nok delvis fordi politikerne og virkemiddelapparatet har behandlet energieffektivisering svært stemoderlig. Fem år etter at regjeringen og Stortinget vedtok å redusere energiforbruket i norske bygg med 10 TWh er vi nemlig fortsatt ikke i gang med virkemidlene som trengs.

En offentlig studie fra NVE viser at det er lønnsomt å redusere energibruken i norske bygg med 15 prosent. Å etterisolere, montere solcelleanlegg og drive med smartere strømstyring vil gjøre at folk flest sparer mange tusenlapper på strømregninga. I tillegg vil en satsing gi mange nye jobber. Våre anslag viser at det vil kunne være behov for så mye som 50 000 arbeidsplasser i privat sektor for å levere på et skikkelig løft for å gjøre norske bygg og boliger energismarte.

Dessverre er dagens virkemiddelapparat ikke riktig innrettet. Enova har strupte støtteordningene til private og viser mest interesse for store teknologiske prestisjeprosjekter.

I den grad våre politiske partier mener alvor med at det nå er «vanlige folks tur», så må det også gjelde å få skikkelige insentiver til å gjøre hjemmene energismarte. Hittil har man først og fremst brukt pisken mot forbrukerne, og gitt gulrøttene til industrien. Det er en dårlig løsning om man vil bygge støtte til det som faktisk kan bli et populært alternativ til utbygging av vindmøller og vannkraft: Nemlig tiltak i privatmarkedet som gjør at folk sparer strøm.

Å prioritere energiutbygging uten å satse på energieffektivisering blir som å fylle badekaret uten å sette i proppen. Og så dumme er vi vel ikke?