I hele år har de som forsvarer at utenlandske makter skal styre energipolitikken i Norge og dermed prisen og hvor mye det skal tappes av magasinene våre, hevdet at lite vann i magasinene er en viktig del av prissettingen i EU. De sa/sier ingenting om at den voldsomme nedtappingen, som alle våre strømselskaper sto bak, var hovedgrunnen til at det ble lite vann i magasinene.

Nå har det regnet i bøtter og spann. Magasinene er fulle, men prisen på strøm går igjen oppover, etter noen uker med noe lavere pris. Hvordan kan dette skje?

Tja, noe har det vel noe å si at bak de siste utenlandskablene til Tyskland og England, står sterke kapitalinteresser. Disse to kablene – som samlet har kostet 30-40 milliarder kroner, som vi, det norske folk, har bidratt med 18 milliarder kroner – kan overføre nærmere 2/3 av norske husholdningers strømforbruk. Om vi også tar med de 15 andre utenlandskablene, kan totalt over halvparten av Norges samlede strømproduksjon eksporteres. Jo mer strømoverføring, jo større blir fortjenesten. Redusert strømoverføring kan bety tap. Er det rimelig å tro at eierne av disse kablene, norske som utenlandske, og ikke minst alle unødvendige strømselskap i Norge, frivillig vil redusere overføringskapasiteten? Og dermed frasi seg store milliardinntekter?

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Arbeiderpartiet gjennomførte overføringene av styring til ACER. Hvis vi ikke tar et oppgjør med EØS-avtalen vil vi aldri få tilbake råderetten over våre vannressurser. Vi kan la være å ta den kampen, men den unnlatelsen vil ende opp i tusenvis av tapte industriarbeidsplasser, store problemer for landbruket og kjøpekraften for befolkningen i hele Norge.

De politiske partiene som innførte denne vanvittige fraskrivelsen av nasjonal makt over våre energikilder, vil nok ikke gjøre noe med dette de har stelt i stand. Markedskreftene skal styre. Fremskrittspartiet har bedt om unnskyldning for at de var med å stå i spissen for denne politikken, det er i alle fall noe. Vi får håpe at de andre partiene har det samme innsynet av hva de har stelt i stand, men det vil sitte langt inne. De er mer opptatt av å tjene EUs interesser enn de er for sin egen befolkning.

Gjøkungen i denne tåkeleggingen av hvor mye norske politikere har gitt fra seg av myndighet til fremmede makter, heter Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME har som oppgave å fremme en effektiv og samfunnsøkonomisk optimal produksjon, overføring, omsetning og bruk av elektrisk kraft. Fra november 2019 ble RME et uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eller Olje- og energidepartementet (OED). Formelt sett er imidlertid RME fortsatt en del av NVE.