Fremskrittspartiet Lars Terje Høiendahl Rem ber i et inserat i Oppland Arbeiderblad om at Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) og Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) må «å våkne» hva angår drivstoffpriser.

Glemt er visst at høyrepartiet Fremskrittspartiets sitt varemerke – siden partiets opprinnelse – er budskapet om at «markedet skal ordne opp selv – uten innblanding fra staten».

Fremskrittspartiet har i dag vunnet frem med sin politikk, og de fleste partiene på Stortinget har fulgt etter. Etter at Fremskrittspartiet omsider har oppdaget det, så har partiet på populistisk vis pekt på nettopp staten som løsningen - den staten som ifølge Fremskrittspartiet ødelegger for den enkeltes frihet og hverdag med sine reguleringer.

Det er nettopp avdemokratiseringen og avpolitiseringen av samfunnet – som Fremskrittspartiet er en vesentlig del av årsaken til – som skaper store utfordringer for arbeidstakere, virksomheter, bønder og næringsmiddelindustrien m.fl i dag. Og den politikken rammer forferdelig skjevt.

Mens formuende høyrefolk stort sett bor i fasjonable sentrale bystrøk, er det de som ikke har økonomi til å bo der, og de som har etablert arbeidsplassene sine utenfor byene, som må betale den dyreste prisen i form av strøm til EL-bilene, drivstoff, bompenger og parkeringsavgifter mv. på mye frakt og reising.

Glemt er visst Fremskrittspartiets igangsettelse av rene bompenge-tsunamien mens de satt i regjering. Glemt er delprivatiseringen av Statoil og utsalget av Statoil bensinstasjoner til utlandet – som Fremskrittspartiet var med på (som kunne vært en prisregulator), og glemt er at det var statsråder fra Fremskrittspartiet som skrev under på avtalene som sluttet Norge til EUs energiunion og EUs energibyrå Acer, og overlot kraftmarkedet til EU.

Inntil det motsatte er bevist, har jeg en mistanke om bensinstasjonseierne øker bensinprisene ekstra mye for å dekke opp tapet av inntektene som EL-bilene forårsaker. Og kraftspekulantene maksimerer kraftprisene – under dekke av Ukraina-krigen – for å hente ut mest mulig profitt, vel vitende om at mange har byttet over til EL-biler.

Jeg skal ikke uttale om Fremskrittspartiet «sov», eller var «bevisstløse», idet øyeblikket fellesskapets og landet arvesølv ble vedtatt å havne på børsen. Men en ting er jeg helt sikker på – Fremskrittspartiets markedsliberalistiske politikk i posisjon og opposisjon medfører i dag at vi har fått en flodbølge av prisøkninger for «folk flest».