Regjeringen har satt ned en energikommisjon med det uttalte formålet om hvordan man kan skaffe Norge mer kraft, og dermed i teorien løse kraftkrisen og de høye strømprisene. Det er selvfølgelig en ren bløff, og bare en avsporing fra virkeligheten. Formålet for Energikommisjonen er nemlig å lage større problemer for norsk industri, norske forbrukere og offentlige virksomheter. Man ønsker å satse på havvind og vindkraft på land, og ønsker heller ikke å se bort ifra utbygging av vernede vassdrag. Målet er først og fremst høyere strømpriser og å tilfredsstille EUs behov for kraft som kommer i første rekke. Hensynet til norsk industri og norske forbrukere er av underordnet betydning. Verken regjeringen eller Energikommisjon ønsker å diskutere de virkelige problemene til de høye strømprisene, nemlig Energiloven, ACER og eksporten av strøm til EU gjennom eksportkablene. Hadde regjeringen og opposisjon ønsket å endre Energiloven, bryte ACER-samarbeidet, redusere strømeksporten, kreve at kraftselskapene til enhver tid skulle ha en fyllingsgrad på 70 % av maks nivå og satse på bølgekraft, kunne Norge vært i stand til å holde en lav og stabil strømpris for industrien og forbrukerne her hjemme. Det overskytende kunne vi eksportere. Istedenfor ønsker partier som Ap, Høyre, MDG og Venstre heller å tjene EUs interesser og eksporterer alt det remmer og tøy kan holde som vil rasere norsk natur, dyreliv og fugleliv og skape varige høye strømpriser i Norge. Er velgerne tjent med slike partier og politikere som heller tjener EUs enn norske velgeres interesser?