Det går kanskje an å si at foreningen Norsk Energi, tidligere Norsk Dampkjelforening, er en av Gjøvik best bevarte hemmeligheter. Best fordi de besitter en unik kompetanse som en lang rekke industribedrifter har gjort god nytte av i en årrekke.

Hemmelig fordi de har virket et relativt anonymt liv uten for mye publisitet i tide og utide.

Industrien

Norsk Energi er et konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, med avdelingskontor i Bergen og Gjøvik. Norsk Energi er også representert i Fredrikstad, Stavanger og Arendal. Firmaet eller foreningen er eid av medlemsbedriftene, i all hovedsak norske industribedrifter.

– Det finnes ikke en industribedrift som ikke bruker termisk energi, sier Knut Sandvold om kundemassen.

Gjøvik-kontorets kundeliste er lang. De mest sentrale gjennom mange år er Hunton Fiber, Hoff Norske Potetindustrier, Maarud, Kims, Tine, de mange treforedlingsbedriftene på Østlandet, bedriftene i Raufoss industripark og energiselskapet Eidsiva.

Husdoktor

Med andre ord, det er få personer fra utsiden av fabrikkgjerdet som kjenner industrien så godt som karene på Norsk Energi. De er stadig vekk på arbeidsoppdrag inne i bedriftene.

Et eksempel; de kaller seg Hunton Fibers husdoktor. Huntons fyrkjele og prosessanlegg kjenner de ut og inn. Nå er de tett på prosjektering av ny fabrikk på Skjerven skog, mens de gjennom årenes løp har utført en rekke enøk-prosjekter ved Huntons anlegg rundt om i Skandinavia.

– Det første enøktiltaket vi utførte for Hunton i Gjøvik ga en energibesparelse på 10 GWh, sier Sandvold og mener deres innsats var et viktig bidrag til at bedriften kunne videreføres etter konkursen i 1990.

Fjernvarme

Kontoret i Gjøvik har utredet fjernvarmeanlegg i Gjøvik siden midten av 80-tallet. Det er Norsk Energi som har utredet og planlagt rørgatene i Gjøvik for Eidsiva, slik som de har gjort i Hamar, Moelv og på Lena. Akkurat nå om dagen jobber seniorkonsulent Jan Erik Stensby med en rørgata gjennom Hunndalen til Huntons planlagte fabrikk i Skjerven skog.

Samtidig som sjefkonsulent og kollega Oddbjørn Ulland prosjekterer selve energiløsningen i den nye fabrikken. Han jobber for øvrig mye med optimalisering av energibruken i en rekke bedrifter.

Trippel jubileum

Knut Sandvold har i 2017 jobbet i Norsk Energi i hele 50 år. Det var han som sørget for at det som den gang het Norsk Dampkjelforening, etablerte en egen avdeling i Gjøvik. Avdeling i Gjøvik ble etablert i 1986 og fyller dermed 30 år. Og de lokale gutta i dampen gjør de godt. Det er nemlig de som fakturerer mest penger inn per hode blant Norsk Energis avdelinger og virksomheter.

Kjelforeningen selv feirer 100 års jubileum i år. Så det er et skikkelig trippeljubileum som markeres i Strandgata 13.

Norsk Energi

Norsk Dampkjelforening ble etablert i mars 1916.

Det var treforedlingsindustrien som tok initiativet til etableringen.

Dampkjelforeningen skiftet navn til Kjelforeningen – Norsk Energi i 1984. Fra 2005 heter de Norsk Energi.

Foreningen eies av medlemsbedriftene.

Foreningen har en rekke virksomheter og avdelinger i Norge.

De yter konsulenttjenester innen energispørsmål.

Gjøvik-kontoret som ble etablert i 1986 har på det meste hatt åtte ansatte. I dag er de fire.

 

Napp hos fiskeriene

Knut Sandvold har gått løs på en utfordrende oppgave på sine eldre dager. Han prosjekterer elektrifisering av norske oppdrettsanlegg.

Kollegene til Sandvold omtaler nestoren som snart fyller 70 år, som et unikum innen energispørsmål. Når vi var på besøk på kontoret i Strandgata tirsdag, var totningen på tur til Svolvær i Lofoten. Her er han i gang med elektrifisering av oppdrettsanlegg og andre virksomheter i tilknytning til en større fiskeribedrift.

Han klarte å selge inn dette oppdrettsprosjektet mens han var på en jobb i et vaskeri i Lofoten.

Pilotarbeid

Elektrifisering av oppdrettsanlegg er pilotarbeid. Oppdrettsanleggenes fôringstasjoner og andre driftskomponenter har så lagt fått sin elkraft fra dieselfyrte aggregater. Det sier ganske mye om gjøvikkontorets kompetanse når landkrabbene brukes i enøktiltak på fiskerianlegg. Norsk Energi har jo også avdelinger langs kysten...

– Vi sparer 70 prosent av energimengden i oppdrettsanleggene hvis vi får til elektrifiseriing, sier Sandvold som jo ser for et stort og nytt marked for konsulentselskapet når Norsk Energi får gode referanseprosjekt i oppdrettsnæringen.

Frivillig

Knut Sandvold er ikke bare kjent i industrimiljøet. Etter at han som oslogutt flyttet til småbruk på Totenvika midt på 80-tallet, har han engasjert seg mer enn de fleste i frivillig arbeid. Han har vært styremedlem i Oplandske Dampskipsselskap i en rekke år, og har gitt vesentlige bidrag til driften av Skibladner på frivillig basis.

Idretten har i mange år hatt god nytte han hans krefter. Sandvold var leder av Viken ballklubb og sentral da Toten Håndball ble etablert. Han har vært leder av Østre Toten skilag i en årrekke, i tillegg til en rekke mer jobbrelaterte verv nasjonalt.

Familien

Nå har han lagt de fleste verv på hylla, og bruker heller sin fritid på familien som består av kone, to barn og fem barnebarn. Han koser seg i båten på Mjøsa eller på hytta på Totenåsen.

Men jobben – hvor lenge skal han fortsette i den?

– Så lenge jeg har noe å bidra med faglig så vil jeg gjerne være med ennå, sier Sandvolds som altså er mannen som har gått i gang med å elektrifisere norske oppdrettsanlegg ...