Østre Toten Kristelig Folkeparti ser med stor bekymring på forslaget om å flytte 16 årsverk fra Fjellvoll.

Vi ber om at ingen endringer skjer før alle som trenger fulltidspleie eventuelt har fått plass på Labo. Det er hverken god eller riktig bruk av personale å la dem være mer i bil enn hos de pleietrengende.