Gå til sidens hovedinnhold

Endringene i politiet er nødvendige

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet politidistrikt ble etablert for tre år siden og på denne tiden har det skjedd svært mye. Tre ulike politidistrikter er slått sammen, ny organisasjonsstruktur trådte i kraft i fjor vår og arbeidsmetodikken er endret på flere områder. Samtidig har den daglige driften i politiet pågått, blant annet med flere større og omfattende saker. Den pågående politireformen har til tider vært krevende både for ansatte og til dels for innbyggerne. Det er forståelig at det er behov for å se konkrete resultater. Det er også forståelig at det er usikkerhet blant egne ansatte når politireformen analyseres og diskuteres i ulike fora og fra ulike hold.

For meg som politimester er det derfor viktig å minne om bakgrunnen for reformen og viktigheten av de endringene vi er i ferd med å gjennomføre.

Ordet reformere kommer fra latin og betyr «forme på ny». Hensikten med politireformen er nettopp å omdanne og gjøre etaten enda bedre. Det krever forandring. Politiet er en av få statlige aktører som ikke har vært gjennom store endringsprosesser de siste årene. Nå var det helt nødvendig å gjøre grep også for oss. Samfunnet er i endring og utvikling, kriminaliteten og samfunnstruslene endrer seg og politiet må tilpasse seg. Saksomfanget i politidistriktet er stort. Årlig behandler vi 20.000 anmeldelser, 60.000 politioperative oppdrag og 50.000 saker innen sivil rettspleie.

Dette krever effektive arbeidsmetoder og høy faglig kompetanse. Dette var noe av grunnen til at vi samlet de tre tidligere operasjonssentralene til en felles sentral. Operasjonssentralen har til enhver tid oversikt over politidistriktets mannskap og patruljer og kan styre disse avhengig av hendelser og behov for hjelp. Innbyggerne kan derfor være trygge på at politiet kommer når det er behov for hjelp. Dette gjør oss bedre rustet til å håndtere politiets gjøremål enn før reformen.

Videre har vi fått et felles straffesaksinntak i Innlandet politidistrikt som sørger for riktig prioritering og kvalitetssikring av straffesaker i startfasen. Dette har det vært et stort behov for. Nå har vi et straffesaksinntak som er bemannet med politiadvokat, etterforskere og etterforskningsledere store deler av døgnet. Målet er at de skal sortere, etterforske eller sende videre saker så fort som mulig. I dag sluttbehandles om lag 40 prosent av alle straffesakene som registreres i politidistriktet i løpet av en uke. Dermed får lensmannskontorene og politistasjonene tid til å arbeide bedre med de sakene som krever mer etterforsking.

Innlandet politidistrikt har fått mellom 90–100 nye politistillinger de siste tre årene. De fleste av disse stillingene har gått til operative stillinger. I tillegg til at vi har måttet styrke spesialfunksjoner i politidistriktet, har vi også fått flere politipatruljer ute som bidrar til å opprettholde ro og orden.

En av utfordringene som Cathrine Filstad og Tom Karp påpeker i sin rapport Ledelse, implementering, effekter og resultater av nærpolitireformen er manglende tro på reformen, også blant egne ansatte.

Dette tar jeg på største alvor. Vi er helt avhengig av den gode innsatsen som legges ned hver eneste dag av våre ansatte. Samtidig tror og håper jeg motivasjonen vil øke i takt med at vi ser resultatene av de tiltakene vi gjennomfører. Politiarbeid ute der det skjer er et eksempel på dette.

I Innlandet har alle ansatte i politipatruljene fått utstyr som kan brukes til lydavhør og foto. Dette betyr at avhør blir gjort på stedet slik at de involverte kan forklare seg umiddelbart etter en hendelse. Publikum slipper også belastningen med å bli innkalt til avhør senere.

Jeg mener det er positivt at politireformen får mye plass i den offentlige debatten. Det gjør at relevante problemstillinger løftes fram og diskuteres, og det gir muligheter for å gjøre eventuelle justeringer underveis. Jeg mener vi er på riktig veg med reformen og at det er helt nødvendig å gjøre endringer. Samtidig er det ingen tvil om at det vil ta tid før vi er i mål og ser alle resultatene.

Jeg har imidlertid tro på at vi sammen skaper et bedre politi i Innlandet og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Johan Brekke Politimester Innlandet politidistrikt

Kommentarer til denne saken