Først og fremst vil vi gratulere Dorthe Ødegaard Benckert som ordførerkandidat for Vestre Toten Senterparti (SP) og resten av partiet med endelig liste. Dessverre ser det ikke ut til at ny kandidat endrer på måten partiet ønsker å drive en ryddig valgkamp på, snarere tvert imot virker det til at angrep på andre partier er måten Sps nye ordførerkandidat ønsker å drive politikk på. Det gjør oss bekymret foran kommende kommunevalg når vi leser SP sitt leserinnlegg i OA 1. februar.

At SP mener at AP er arrogante er vi jo blitt godt vant med, for det har vi hørt helt siden dagens kommunestyre ble satt, uten at det på noe vis ble konkretisert hvorfor ovenfor noen av oss. Men at det er arrogant å innfri på et at våre viktigste valgløfter, det er etter vårt syn spesielt. SP burde forstå hvordan et demokrati fungerer, og vårt kommunestyre er satt sammen ut fra hva våre innbyggere har bestemt. Det bør snart opposisjonens største parti respektere, og heller bruke valgkampen deres til å styrke seg inn mot kommende periode, enn å rakke ned på et vedtak som skapte jubel blant ansatte med stor fagkompetanse på området.

At noen saker blir vedtatt med 16 mot 15 stemmer er en del av dette demokratiet, og vi husker godt hvor lite arrogant SP sine representanter synes det var når de selv stemte ned AP sine forslag med et knapt flertall, da var det visst bare «gøy» og riktig. Men andre vegen er det visst arrogant og respektløst ovenfor pleietrengende. Rart hvordan syn endrer seg når man får det som man selv vil. Vi mener det heller ikke hører hjemme å så tvil om demokratiske flertall.

Et nytt storkjøkken og vaskeri er et resultat av enighet mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Anders Vildåsen som uavhengig representant. At prosjektet ble dyrere enn ønsket er alle enige om er negativt, men minner også om at SP var med å støtte ordførers budsjettforslag hvor denne investeringen ligger inne i investeringsbudsjettet, så da er det i så fall arrogant med 27 mot 3 stemmer også.

Et nytt storkjøkken har vi utallige ganger forklart ligger i begrunnelsen om at syke og pleietrengende hjemme også skal få samme kvaliteten på sin mat som de på våre institusjoner, et legitimt og etter vårt syn godt argument. For der SP mener at hjemmeboende skal få Fjordland og brukere på institusjon skal få høy faglig standard på maten fra våre kokker, har vi ment at denne forskjellsbehandlingen ikke er riktig ovenfor de mange som bor hjemme, og at vi heller burde bygge et moderne storkjøkken og vaskeri slik at alle får topp kvalitet på mat og høy smittevernfaglig behandling av de ansattes uniformer og brukernes klær. (Enda klokere etter to år med pandemi hvor vi ser konsekvenser av smitte fra farlig virus).

SPs tidligere forslag til hvordan vår kjøkkentjeneste skal rigges, ble kastet fordi en gjennomgang viste at deres forslag var dyrere enn vårt forslag, og at det ikke finnes nok kokker til å bemanne alle kjøkken rundt om i kommunen. Det burde de ha tatt med i sitt leserinnlegg.

Som nåværende ordfører kan jeg med hånda på hjertet si at denne saken er av de sakene jeg er mest stolt over å ha drevet god politikk på i denne perioden, og at partiet har levert på våre toppsaker er viktig for å vise troverdighet. Vi er begge klare på at å være ordfører og et ansvarlig parti i posisjon betyr at man MÅ gjennomføre politikk for at kommunen og samfunnet skal utvikle seg. Det har ført til at vi er en av få kommuner i Innlandet som vokser, det har gitt oss pris som Norges mest boligvennlige kommune og et sted regjeringer ser til for å drive distriktspolitikk for fremtiden.

Nå fremover skal AP være så arrogante mot de pleietrengende at vi skal bygge nytt sykehjem på Bøverbru og satse tungt, ja mange hundre millioner, på eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevner på fremtidige boformer ,så de skal få god pleie og gode kommunale bygg for de neste 100 åra.

Det tror vi folk på Bøverbru og i Vestre Toten generelt er glad for at vi i AP går i front på, noe vi også har i vårt valgprogram for 2023-2027.