Jeg jobber som kreftspesialist ved Oslo universitetssykehus (men skriver på vegne av meg selv).

Jeg er hedmarking/odøling og har jobbet som lege ved sykehusene i Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik. Habiliteten skulle derfor være i orden.

Vedtaket i Helse Sør-Øst om å bygge Mjøssykehuset er det aller beste for pasientene i Innlandet som trenger kreftbehandling og for rekruttering til mitt fagområde til Sykehuset Innlandet.

Mangel på samling av fagmiljøene som er vesentlige for helhetlig kreftbehandling har hittil vært ett av hovedargumentene for meg for ikke å søke meg tilbake til Sykehuset Innlandet.

Jeg er helt sikker på at Mjøssykehuset på Moelv er det beste for pasienter i Innlandet totalt sett.