Først og fremst – og det er Prehospital Divisjons slagord - fortjener Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) et stort klapp på skuldra. Det er en organisasjon som ikke hviler på sine laurbær: alltid klar til innsats og stadig på hugget etter forbedringer innen prehospitale tjenester. Nå har SNLA bestilt et nytt ambulansehelikopter til 60 mill kroner som vil være klar til innsats om et par år. Dette helikopteret skal ikke inngå i flåten som SNLAs datterbedrift, Norsk Luftambulanse AS, benytter på landets tolv luftambulansebaser. Derfor åpner mulighetene seg: Dette helikopteret ser jeg for meg (les: regner jeg med) skal være mye i Innlandet.

Men det skal tillegges at det er mange som kjemper om å få dette. La oss spille kortene våre fornuftig og unngå ytterligere bråk om lokalisering av den vedtatte luftambulansebasen her i Innlandet. Vi bør så avgjort heller bruke krefter på å få basen etablert snarest mulig. Våre politikere må engasjere seg med all den pondus og kraft de besitter. Ja, saken er en av de viktigste helsepolitiske sakene i Innlandet så det er å forvente at dette blir en sentral og påaktet sak i den forestående valgkampen.

Både helseminister og helseforetak har sagt at basen skal ligge ved hovedsykehuset. Og når det nå er bestemt at dette skal ligge ved Mjøsbrua, er det meste gitt. Det ser også ut til at eksakt sted ved brua vil være ferdig utredet innen et års tid. Om et par år KAN vi derfor få en luftambulansebase der flest mulig kan nås på kortest mulig tid!

I tiden etter den opphetede diskusjonen om ny sykehusstruktur, har mange hevdet at akuttsykehuset som skal etableres i tillegg til hovedsykehuset, bør legges til Elverum og at også luftambulansebasen bør lokaliseres dit. At SNLA ved sin regionrådgiver Sørensen også går inn for Elverum som base, overrasker en smule. SNLA bør etter min mening ikke ha veldig sterke meninger om beliggenhet internt i Innlandet.

Elverum (og SNLA) spiller her et høyt spill for å få basen dit. De legger nemlig også det lille akuttsykehuset i potten. 20 arbeidsplasser settes opp mot kanskje 500. For at Elverum skal få begge deler er helt usannsynlig. Men at Elverum skal få det lille akuttsykehuset synes jeg er rett og rimelig.