Gå til sidens hovedinnhold

Endelig får kunst og kulturskolen bedre lokaler

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både elever og ansatte ved Gjøvik kunst og kulturskole fortjener gode rammer og nye lokaler for sin virksomhet. Dagens lokaler på Hunn har vært en politisk gjenganger i snart ti år. Enkle nettsøk viser at kulturpolitikere har snakket om lokaler preget av nedfall, forfall og frafall. Dessverre har disse hatt mye rett.

Plassmangel og lekkasjer, manglende tilrettelegging og kostnader til utbedring har vært kjent, og behovet for å finne andre løsninger har vært stort. Det har vært flikket og lappet på den gamle bygningen, men det var først med et nytt flertall i kommunestyret det kom penger til nye lokaler.

Jeg er glad for at administrasjonen og den nye politiske ledelsen fikk fart på denne saken. På 8 måneder har vi utarbeidet romprogram, funnet lokaler, bevilget penger og tatt en beslutning.

Arbeidet med å pusse opp kulturskolens nye lokaler er allerede i gang. I mars neste år flytter hele kulturskolen inn i nyoppussede og lokaler som er tilpasset kulturen og som fyller de lovkrav som stilles til en offentlig kulturskole og et viktig tilbud til barn og unge.

Det har vært et stort engasjement om denne saken. Jeg forstår at et bygg som Hunn vekker følelser, men vi kan ikke overse fakta. Elevene skal ha gode øvingslokaler og de ansatte skal ha gode arbeidsplasser.

Det er bra at mange er opptatt av trafikksikkerhet. Utenfor lokalene i Øvre Torggate blir det tilrettelagt for av og påstigning, samtidig er det et betydelig antall parkeringsplasser i gangavstand til skolen. I bygget er det også cirka 30 p-plasser. Og det skal selvsagt være trygt å ferdes til og rundt den nye kulturskolen.

Vi kan ikke velge vekk sentrum for barn og unge, men vi må regulere trafikk og gjøre nødvendige tiltak slik at sentrum er både trygt og tilgjengelig for alle. Flere tilbud i sentrum som er rettet barn og unge er bra byutvikling, men stiller også større krav til tilpasninger av trafikkmønster, fortau og oppholdsplasser.

Dagens lokaler på Hunn bryter med en rekke lovpålagte krav. Også med gamle bygg må vi forholde oss til dagens standard og krav. Vi kan ikke bryte reglene for brannsikkerhet og rømning, lyd og ventilasjon, adkomst eller universell utforming.

Gjøvik kommune stiller strenge krav til private gårdeiere og utbyggere om universell utbygging og tilrettelegging. Da skulle det bare mangle om ikke kommunen selv imøtekommer lover og regler for å huse et tilbud til barn og unge.

Det har vært en grundig prosess for å finne nye lokaler og ansatte og rektor ved kulturskolen har deltatt aktivt i arbeidet. Det er laget et detaljert romprogram i tett dialog med kulturskolen og de nye lokalene er tilpasset skolens bruk.

Vi må akseptere ulike synspunkter og at noen mener at kulturen sitter i veggene på Hunn. Jeg mener at kulturen og driveren for kulturskolen i første rekke sitter i hendene, hodene og hjertene til de ansatte og elevene.

Kommentarer til denne saken