Et eldreombud er en stor seier for Fremskrittspartiet, og for alle landets eldre. Eldreombudet vil spille en viktig rolle som talerør for eldre og pårørende, og skal sørge for å sette eldreomsorg på dagsorden. Samtidig vil ombudet få en viktig rolle med å sørge for ar de eldres rettigheter blir ivaretatt, og at eldre i kommunen får de tjenestene de har krav på.

Mange eldre opplever ikke å få det tilbudet eller hjelpen de har krav på. Dette går utover eldres helse, mestring, trivsel og trygghet den siste delen av livet. Nå får vi på plass et nasjonalt eldreombud som skal hjelpe de eldre i enkeltsaker. Det har vært en viktig sak for FrP i mange år og vi er glade for at det vil komme på plass allerede neste år.

Når tilbudet svikter står de pårørende og eldre i dag alene i kampen mot systemet. Sånn skal vi ikke ha det i Østre Toten kommune. Fremskrittspartiet går til valg på å bedre eldreomsorgen. Vi skal styrke tilbudet til de eldre, gjøre hverdagen enklere for de pårørende og ta på alvor de bekymringer vi mottar om kommunens tilbud. Et nasjonalt eldreombud vil bistå oss i dette viktige arbeidet.

De eldre fortjener å bli tatt mer på alvor.