Årdal i Sogn har vel ikke noe med Mjøssykehuset i Innlandet å gjøre? Nei, men når det snakkes om rekruttering til spennende og høyt spesialiserte arbeidsoppgaver innen større virksomheter, kan kanskje stedet sammenliknes med den valgte lokaliseringen for Mjøssykehuset.

Jeg ser at Årdal har landets nest største tetthet av doktorgrader. Stedet er bare slått av Trondheim. Pussig at så mange med den høyeste utdannelsen du kan få innen et fag, arbeider i Årdal?

Neppe. Stedet er ikke verdens navle og kan heller ikke by på alt av det som store byer kan bringe til torgs. Hydros virksomhet i Årdal byr imidlertid på spennende og krevende oppgaver for folk med spesialistkompetanse innen ulike fag. DET rekrutterer! Og Mjøssykehuset ved Mjøsbrua vil tilby jobber innen svært mange fag som krever nettopp den kompetansen som blant annet medisinskfaglige spesialister besitter.

Hamarsingers og andres påstand om at Mjøssykehuset ikke rekrutterer, er og uten rot i virkeligheten. Og at det forutsettes at Mjøssykehuset kun vil rekrutteres fra Hamar og sørfra er – om mulig – enda lengre utpå jordet.