Trygdeoppgjøret for 2019 nærmer seg. Det vil si i mai. 1. April kom imidlertid partene til enighet i årets første store oppgjør som omhandlet frontfagene (de tariffområdene som det forhandles først om i et tariffoppgjør). Hvis dette forhandlingsresultatet legges til grunn, kan det tyde på at pensjonistene får et tilnærmet nulloppgjør i år.

Et slikt resultat er uholdbart etter fire år med negativ vekst i pensjonene. Dette forutsetter imidlertid at dagens forhandlingsregime med et fradrag på 0,75 prosent fortsetter, og det er dessverre ingen ting som tyder på at noe annet vil skje.

Regjeringen kan, hvis det er vilje til å bedre pensjonistene vilkår, gjøre noe med dette. Vi leser og hører stadig vekk at regjeringen og andre profilerer at Norge går så det griner. Er det ikke på tide at pensjonistene også får del i denne veksten? Noe annet er skammelig overfor en generasjon som har vært med og bygd opp den velferdsstaten vi lever i og som kommer alle generasjoner etter oss til gode.