Gå til sidens hovedinnhold

En useriøs «spørreundersøkelse» OA  

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ser ut som det er lett å få feite overskrifter i OA – i dette tilfellet Ted Skattum som har ment noe om kommunesammenslåing, sett utfra næringslivet (OA 19.11.19). OA har plukket opp meningen og laget en, etter deres eget utsagn, «uhøytidelig spørreundersøkelse» på Facebook samme dag. Dagen etter, ble den uhøytidelige spørreundersøkelsen omgjort til en påstand presentert på første side: Kommunesammenslåing – «Folket gir Skattum rett». Folket er i dette tilfellet Facebook-folket, de som tilfeldigvis følger OA på Facebook (FB) og som tilfeldigvis var innom FB akkurat denne formiddagen og gadd å mene noe om dette. Inne i avisen er det vist til «undersøkelsen» også under feite krigstyper: «Folket enig med Skattum – går for sammenslåing».

Dette er ikke til å ta på alvor OA, og det ble så provoserende at jeg måtte taste litt. Selv om vi lever i overskriftenes tidsalder (der mange ikke gidder å lese hele teksten, i alle fall ikke tekst med «liten skrift»), og tror at enkle overskrifter gir et sant og riktig bilde av en sak, er på ville veier.

Utfra hva jeg leser av Ted Skattums uttalelser i OA 19. november, snakker han kun om kommunesammenslåing kontra næringslivet. Det som var den egentlige hensikten med kommunesammenslåingen, var at innbyggerne skulle få bedre tjenester, større fagmiljøer og så videre – dette nevner ikke Skattum i det hele tatt. Kommunens viktigste oppgave er i første rekke å gi gode tjenester til befolkningen «fra vugge til grav» som sentrale politikere har hevdet – fra blant annet helsestasjoner, barnehager og skoler, til veiutbygging, kultur, helse- og omsorgstjenester for barn, voksne og gamle.

Av innbyggere i de tre aktuelle kommunene; Østre Toten med cirka 15.000 innbyggere, Vestre Toten rundt 13.400 innbyggere og Gjøvik med nær 30.640 innbyggere, til sammen litt over 59.000 innbyggere, har 345 personer fra Gjøvik svart på denne «undersøkelsen», hvorav 249 var for sammenslåing og 57 var i mot – av 30640! Så oppsummerer OA dette på første side i teksten; «Kommunesammenslåing – Folket gir Skattum rett»! Det er ikke annet enn lettvin journalistikk.

OA burde heller gå i dybden på hva kommunesammenslåing faktisk vil bety for innbyggerne, om de vil ha en seriøs diskusjon, skjønner godt at det ville være greit for næringslivet.

Selv om det ved en eventuell sammenslåing blir kuttet ned til én kommuneadministrasjon, vil allikevel denne måtte utøkes med x antall personer for å dekke hele området. Gjøvik er ingen liten kommune i dag, det finnes kommuner på noen tusen personer, da kan jeg forstå at det blir bedre tilbud til innbyggerne om de slår seg sammen med andre, men Gjøvik er stor nok til ikke å være for liten, om det går an å si det slik. Det kan jo virke utfra budsjettsituasjonen, og stadig overraskende millionsmeller, som om «vi» ikke helt har oversikt over egen kommune og økonomi per i dag – inntekter og utgifter, enda administrasjon og politikere så og si sitter midt i byen og kjenner den godt. Det er viktig når pengepotten til prosjekt, utbygging, skoler, helsetjenester og lignende skal bygges ut eller vedlikeholdes. Hva da om vi inkluderer Vestre- og Østre Toten, med sine utfordringer?

Er det noe man blir trøtt av som innbygger er det fyndord som; «vi skal bli en slagkraftig, robust, innovativ og bærekraftig» kommune. Jada, greit det, vi skal utvikle oss, være på tilbydersiden, fortsatt utvikle både næringsliv, gode tjenester og levekår for innbyggerne – men hold språkbruken på et fornuftig og troverdig nivå.

Tre kommuner med store budsjettunderskudd blir ikke noe plussprosjekt om de slås sammen – da må det effektiviseres over en lav sko. Jeg tror vel heller ikke at generasjonen som aller mest trenger tjenester fra kommunen, var på Facebook og stemte på tirsdag 19. november. Greit med uhøytidelige spørreundersøkelser, men da kan ikke resultatet gjøres om til en påstand.

Kommentarer til denne saken