For første gang på mange år viser den årlige Ungdataundersøkelsen fra Oslo Met ingen økning i andelen unge som opplever at de har psykiske plager. 85 prosent av ungdommene som har svart er tilfreds med livet sitt og 80 prosent mener at de har alt de ønsker seg. En gledelig utvikling.

Problemet er bare at denne undersøkelsen er gjennomført før pandemien slo inn over oss med all sin kraft. Først neste år vil undersøkelsen ta opp i seg hvordan koronaviruset og alle dets følger har påvirket ungdommene våre. Det er dessverre grunn til å være bekymret. Måneder med usikkerhet, sosiale begrensninger, hjemmeskole, mindre spesialundervisning, avkortede fritidsaktiviteter og avlyste høydepunkter, kan sette spor.

Nettopp det å utforske voksende selvstendighet og sosiale relasjoner, er essensen av tenåra. Denne friheten har hatt store begrensninger de siste månedene. Under det lokale smitteutbruddet i regionen i slutten av oktober, satt flere hundre skoleelever i karantene. Et smittetiltak i en utstrekning vi nesten må tilbake til ordets opprinnelse for å se i like stor utstrekning, den gang utenlandske skip måtte ligge 40 dager til kai før noen kunne forlate båten.

Til OA forteller elever fra Gjøvik videregående skole at de har stor forståelse for hvorfor de måtte isoleres, men at det har påvirket dem. Følelsen av å ikke kunne gå ut av huset, var litt klaustrofobisk, synes Lina Hoff. Tuva Ludvigsen følte dagene ble helt like, og at hun hadde mistet friheten. Elevrådsleder Josue Kongolo ser at situasjonen har vært ekstra tung for de unge som bor alene.

De undersøkelsene som er gjort til nå om hvordan pandemien påvirker vår psykiske helse, er foruroligende. Opinions spørreundersøkelser har gjennomgående vist at det er de under 30 kjenner mest på belastningen. 20 prosent sier at de har sluttet å gå ut av huset og enda flere føler seg ensomme. Mer forskningsbaserte undersøkelser vil komme, men SV har allerede tatt til orde for en tiltakspakke for psykisk helse. Vi tror på større tilgjengelighet av kompetanse på lavterskel nivå. Flere helserådgivere ut på skolene, inn i timene, sammen med de unge. Det kan lønne seg stort på lang sikt.