Solidaritet.

Smak på ordet. Skulder til skulder. Menneskeverd og likeverd. Rettferdighet. Din kamp angår meg, og min kamp angår deg.

Det er straks ett år siden vi så de første samfunnsmessige konsekvenser av et virus som spredte seg rundt hele jordkloden. Om vi ikke visste før hvor global vår verden er blitt, har vi fått oppleve det i året som har gått. Om vi skal få til å bekjempe et virus «hos oss» er vi avhengig av at de andre får til å bekjempe samme virus «hos seg». Din kamp angår meg, og min kamp angår deg.

Det er ikke første gang vi har kunnet merke vår gjensidige avhengighet, men andre hendelser har vi lettere kunnet overse her nord, eller til og med bortforklare: isen i våre arktiske områder som smelter, vannmangel i deler av verden, konflikter som sender mennesker på flukt fra sine hjem. Angår det meg?

Vi finner i alle de største religioner i verden et kall til nettopp det: la den andres situasjon angå meg. Å gi almisser nevnes i buddhisme, hinduisme, islam, jødedommen, og kristendommen. Og hvorfor det? Fordi vi mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Å innse det, er å innse sin egen plass i verden.

I kristendommen er fastetiden – tiden fra fastelavn til påske – en tid hvor vi skjerper blikkene våre: hvem er det som kjemper nå, og hvordan kan jeg være solidarisk med dem? Kirkens Nødhjelp er en organisasjon om jobber med dette fokuset året rundt. Med deres 60 år lange erfaring jobber de spesielt med vannforsyning i mange land, et arbeid som er viktig, ikke minst med tanke på bekjempelse av covid-19.

I Den norske kirke gjør vi en ekstra innsats i fastetiden for å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid. Å være opptatt av den andres situasjon, særlig når den er langt unna, og tilsynelatende ikke berører mitt liv, må stadig læres og praktiseres av nye generasjoner. I solidaritet har konfirmanter og andre medlemmer vært bøssebærere til inntekt for Kirkens Nødhjelp. I år, som i fjor, vil smittesituasjon lokalt avgjøre om det er forsvarlig å sende ut bøssebærere. Uansett om du får besøk på døren eller ikke har du anledning til å vise solidaritet ved din gave til Kirkens Nødhjelp. En gave er en påminnelse om vår gjensidige avhengighet, vår solidaritet. Takk til alle som vil være med!