Lørdag brukte årsmøtet i Innlandet Høyre til sammen under 10 minutter på ny sykehusstruktur i Innlandet. Minst halve tida gikk med til å forklare hva man stemte for og mot ved å vise stemmetegn og motsatt. Spørsmålet for hånden var om fylkeslaget skulle fjerne ett punkt i valgprogrammet om å støtte Solberg-regjeringens vedtak om sykehusstrukturen i Innlandet også de fire neste åra.

Det ble uttrykkelig poengtert fra gruppeleder at strukturspørsmålet er ventet avklart i vår, og at det dermed ikke ville spille noen rolle fra eller til om dette punktet fortsatt står i programmet, som skal gjelde fra valget i september. Derfor ble det ingen debatt om spørsmålet. Med fire stemmers overvekt kunne forslagsstiller Gjertrud Nordal innkassere en symbolsk seier, som har falt i god jord der motstanden mot Mjøssykehus-modellen er størst.

I Divisjon Hamar/Elverums regionaviser vinkles det på disse lite kontroversielle minuttene under årsmøtet, under overskriften «Fjernet støtte til Mjøssykehuset fra valgprogrammet». Av Mjøssykehusets mest innbitte motstandere leses dette umiddelbart inn i en sammenheng med at Innlandet FrP sist uke snudde i sitt syn på Mjøssykehus-modellen. En u-sving partiet ikke gjør noe forsøk på å forklare rent faktuelt ut over at de har «mistet trua». En trosending som tilsynelatende skjedde over et benkeforslag under selve årsmøtet, all den tid redaksjonskomiteen i forkant ikke hadde innstilt på noen slik retningsendring.

Les også

Tro og tvil i Innlandet Frp

Nok om det; vinklingen på ikke-debatten på Høyres årsmøte bidrar til å holde liv i glørne om at det er en politisk utvikling i sykehussaken. Men med mindre jeg hadde et midlertidig drypp der fra pressebordet på bakerste benk lørdag, skjedde det ikke at Innlandet Høyre trakk sin støtte til Mjøssykehus-modellen. Derimot strøk de en setning som et flertall mener er utdatert når valgprogrammet skal gjelde fra i høst.

Ikke vesentlig nok til å rokke ved partiets syn i saken, men samtidig symbolsk nok til å få de overskiftene som snakker til Mjøssykehusets mange motstandere. Om fylkesledelsen hadde lagt sin tyngde bak å fjerne denne kilen av tvil, så hadde de nok klart å snu fire stemmer. I det minste hadde det blitt en debatt. Men det skjedde ikke.

Det som skjedde, var en taktisk smart hilsen til en stor stemmekrets fra et parti med ambisjoner om å bli Innlandets største parti til høsten.

Les også

Noe må gjøres! Dette er noe!