En storstreik nå er nærmest utenkelig. Men ansvaret kan ikke ligge på arbeiderne alene

Av