Jeg synes det er på sin plass å gi litt kred til alle politikerne som har forsøkt å gjøre de riktige grepene i denne for oss alle særdeles vanskelige tiden i forbindelse med koronapandemien.

Det har ikke vært enkelt å vite hvilke steg som er de rette å ta til enhver tid i den veldig uforutsigbare situasjonen, som er helt unik, og en situasjon som vi ikke har hatt maken til her i landet i moderne tid.

At enkelte kritiserer politikerne og hardnakket mener at andre valg burde ha vært blitt tatt, er nok noe som vi bare må leve med.

Men at politikerne har gjort så godt de har kunnet, og forsøkt å ta de riktige valgene til enhver tid, det kan ingen bestride.

Synes de fortjener litt ros jeg.