Det var jo bare et tidsspørsmål før det kom til å skje; aksjonsgruppa «Vi som vil til Akershus» er etablert på Gran. Aksjonsgruppa vil som navnet avslører jobbe for at Gran kommune skal følge etter Lunner og Jevnaker og gjenforenes i nye Akershus gigafylke.

Initiativtakerne mener fylkestilhørighet må være den viktigste saken i årets kommune- og fylkestingsvalg, og sier til Avisa Hadeland at de har planer om å utbe svar fra kandidatene om hvor de står i dette spørsmålet.

Svarene de da får må vel fortrinnsvis handle om kandidatenes personlig overbevisning. For det ville være prematurt om partiene har behandlet spørsmålet politisk flere måneder før Akershus fylke er etablert, og de bebudete utredninger om for- og bakdeler ved et fylkesbytte lar seg konkludere.

Kan hende er det også i overkant optimistisk å tenke at det å ta opp i seg enda en randkommune nordover, er øverst på det nye fylkets agenda. For, som aksjonistene påpeker, er Akershus naturlig nok orientert mot Oslo. I nye Akershus blir selv et samlet Hadeland lite, i den himmelretningen verken Viken eller Akershus tidligere har engasjert seg påtakelig.

Kanskje vil det endres om Gran skulle ønske å melde seg inn i superfylket, kanskje ikke. Men det Gran vet i dag, er at Innlandet fylke har betydelige fylkeskommunale virksomheter og eierskap i kommunen, som man ikke ønsker å miste. Det blir en forhandlingssak, hvor resultatet neppe kan forskutteres allerede før Akershus er etablert neste år.

På samme måte bør Gran forhandle med Innlandet, og se om det potensielt kan ligge ekstra gevinster i å bli i et fylke der det ut av innbyggerrepresentasjon alene er lettere å bli både sett og hørt.

Les også

Gran ble i Innlandet – enn så lenge. Nå må innbyggerne bestemme seg hvem det er best å henge med

Prosessen i Gran er allerede i gang. En jevn avstemning i fjor viser at mange er engasjert i spørsmålet, og vil holde trykket oppe. Like fullt er avgjørelsen såpass betydningsfull at det er verdt å bruke den tida det tar å få fram et bredt nok kunnskapsgrunnlag, som tar opp i seg både kvalitetssikrede beregninger og reelle forhandlinger.

For det er ikke naturgitt at Grans samfunnsutvikling blir bedre av å skifte fylkestilhørighet dit innbyggerne selv kjenner på gravitasjonskraften. Dersom Oslo og Akershus i tilsvarende grad hadde sett på Hadeland som en forstad, ville man for lengst sett tydeligere resultater av det.