Det er full uenighet mellom Senterpartiet i Oppland og SP i Hedmark om plasseringen av Mjøssykehuset. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum aksepterer ikke helseminister Bent Høie sin beslutning om at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv. Han har uttalt at et nullpluss alternativ som referansegrunnlag for det sykehusstrukturen i Innlandet må utredes.

Hva betyr nullpluss alternativet som Vedum vil ha utredet, jo sykehusene på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Tynset og Elverum skal bestå slik de er i dag, men på grunn av at Hamar sykehus er så nedslitt, skal det bygges et nytt sykehus som kan bli nytt Mjøssykehus for regionen. Kjersti Toppe er nestleder i helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun kan bli den neste Helseministeren, hvis det blir regjeringsskifte. Kjersti Toppe har uttalt følgende, etter at helseminister Bent Høie hadde vedtatt at Mjøssykehuset skulle ligge på Moelv. «Dette vedtak vil vi overse». «Senterpartiet vil gjøre om vedtaket om plasseringen av Mjøssykehuset på Moelv, hvis vi kommer i regjering», sier stortingsrepresentant fra SP Hedmark Emilie Enger Mehl, Klarere kan det ikke sies om Senterpartiets sitt standpunkt.

Etter 20 års kamp og en kostnad på flere 10 talls mill. kr ønsker ledelsen i SP en ny omkamp om plasseringen Mjøssykehuset. SP leder Slagsvoll Vedum er mot sentralisering av offentlige aktiviteter, noe han utbasunerer på inn og utpust! Et Mjøssykehus på Hamar er klart en sentralisering, på bekostning av utkantkommunene i Oppland. Nok et eks. på Sps to tunger!

«Senterpartiets leder i Oppland, Kjersti Bjørnstad uttaler: «Det er kjent at SP i Oppland og SP Hedmark er uenig om stedsvalget for Mjøssykehuset, hva så? Hva har Senterpartiet i Oppland å stille opp mot Senterpartiets ledelse, pluss grupperingen rundt ordfører Busterud, som ønsker Mjøssykehuset til Hamar?»

En ny konsulentutreding med påholden penn fra oppdragsgiver, vil bli lik den famøse utredningen gjort av konsulentfirmaene Cowi AS og Vista AS i desember 2020, som konkluderte med nytt Mjøssykehus i Brumunddal! Hvor blåøyd og godtroende kan Oppland Senterparti med leder Kjersti Bjørnstad være!

Kjære senterpartivelger i Oppland; en stemme til Senterpartiet i Oppland, er en stemme for Mjøssykehus på Hamar!