Det er ikke rart det blir krig her i verden, sier vi gjerne når meninger brytes hardt mot hverandre. Og så ler vi litt avvæpnende. Men det er ikke det minste artig å se hvor forskjellig sykehusene i gamle Oppland og Hedmark tenker om framtida. Mens Divisjon Gjøvik/Lillehammer mener det er kritisk for å holde på dagens ansatte at sykehuset kommer vekk fra små og sårbare fagområder med få spesialister og høy vaktbelastning, mener Divisjon Hamar/Elverum manglende legitimitet til en beslutning om Mjøssykehus-modellen er den største utfordringen for å beholde dagens ansatte.

Det er både interessant og bekymringsfullt at de to største divisjonene etter alle disse årene, tilsynelatende har så forskjellig fokus på hva som er den beste veien videre.

De interne høringssvarene er gitt til tilleggsoppdraget som handler om hvordan beholde flest mulig ansatte gjennom den omstillingen Sykehuset Innlandet må gjennom. Høringssvarene om trinnvis utbygging av Mjøssykehuset, er ennå ikke offentliggjort. Det gjenstår å se om synene endrer seg når fokus er på fag og framtidig tilbud framfor dagens ansatte. Men det foreliggende svaret fra Divisjon H/E peker ikke i retning av Mjøssykehus-modellen.

Tvert imot beskriver de en bekymring for «at effekten egentlig i stor grad er nedleggelse av Hamar sykehus med flytting av Hamar til Moelv», og at en trinnvis utbygging vil kunne føre til at det «bibeholdes aktivitet på sykehuset i Gjøvik (stråleenheten og kreftpoliklinikk), i tillegg til det store akuttsykehuset på Lillehammer.»

Les også

Blir Gjøvik sykehus et kreftsykehus?

OA omtalte sist uke rykter fra gamle Hedmark om at det finnes en slik hemmelig plan om at Gjøvik skal bli et framtidig kreftsykehus. «Hvordan er det mulig å presentere et «rykte» som er så totalt utenfor praktisk og medisinsk mulighet?», responderte Sykehusaksjonen Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland. Nå bekrefter høringssvaret som er utarbeidet av ledergruppen i Divisjon H/E, i samarbeid med divisjonstillitsvalgte og hovedverneombud, at de bekymrer seg for nettopp en slik utvikling av saken.

Det hører konteksten til at det i diskusjonsgrunnlaget som ble sendt ut om trinnvis utbygging i høst, ble trukket fram å la stråleenheten bli på Gjøvik til et eventuelt byggetrinn to. Men i de fire alternativene som faktisk ble sendt ut på høring, var dette gått bort fra.

Like fullt må det være vanskelig for Sykehuset Innlandet som organisasjon og fagkollegium at de største divisjonene virker å være på helt forskjellig bølgelengde. For uavhengig av det fortsatt uavklarte målbildet, vil SI snarlig komme til å starte en prosess med samling av fagmiljøer og tilbud. Da må kulturer smeltes sammen og folk stole på hverandre. Og så kan det nok hende at arbeidsveien blir lenger enn til Moelv, uansett hvilket sykehus man tilhører i dag.

Yngre legers forening er av de som tydelig ønsker Mjøssykehuset. Nylig laget yngre leger fra Lillehammer en morsom musikkvideo med bønn for å få på plass Mjøssykehuset. Ansatterepresentanten fra Lillehammer har i styremøte antydet at det er et generasjonsskille i synet på utviklingsmodellene. Er dette muligens en faktor i bildet? Gjennomsnittsalderen for fast ansatte leger i SI beskrives som høy, ved at 37,5 prosent av legene er 55 år eller eldre. Per i dag er også 27 prosent av alle ledere i foretaket over 60 år. Mens Mjøssykehuset tidligst kan stå klart om sju-åtte år.

Derfor er det virkelig på overtid at det kommer på plass et målbilde for hva Sykehuset Innlandet skal være i framtida. For det kan umulig være positivt for rekrutteringen verken her eller der, at uvissheten får fortsette å tære på organisasjonen fra innsida.