En skole i Gjøvik for alle

Av
DEL

MeningerGjøvik Ap vil ha en skole som er god, gratis og felles for alle unger. For oss er en av de fineste verdiene i Norge at unger uavhengig av bakgrunn møtes i det samme klasserommet. I ei tid der verdier som fellesskap, samhold og samarbeid er under press, er det enda viktigere at vi tar godt vare på fellesskolen.

Noen bruker enhver anledning til å trekke fram negative ting ved skolene i Gjøvik og prøver å skape et inntrykk av at det går feil vei. Det er langt unna virkeligheten.

Mange av oss som har unger på de minste trinnene på barneskolen har opplevd, og vil oppleve, en helt annen leseopplæring enn tidligere. Vi satser spesielt på lesing i Gjøvik, fordi vi ser at lesing er grunnlaget for læring i alle fag. Det hjelper ikke om du i utgangspunktet er god i matte, hvis du ikke kan lese og forstå oppgavene du får.

I Gjøvik har vi prioritert at begynneropplæringa i lesing skal være mest mulig lik på alle skoler. Tidligere fikk jeg spørsmål om hvorfor elever på én skole lærte én bokstav i uka, mens på naboskolen lærte elevene to bokstaver i uka. Nå er opplæringa mer enhetlig. Nå bruker alle skolene litt lenger tid på å lære ungene bokstaver, slik at vi alle skal kunne knekke lesekoden. Dette er virkelig tidlig innsats i praksis.

For å få til et mer enhetlig opplegg, har vi prioritert midler til en leseveileder som er rundt på skolene. Da får småskole-lærerne hjelp og veiledning på hvordan opplæringa kan gjennomføres. Tilbakemeldingene så langt er at dette fungerer bra. Nå skal vi gjøre enda mer og ha språk- og leseveiledere ved alle skolene i Gjøvik.

Ungdomsskolene i Gjøvik er gode. Eksamensresultatene til avgangselevene på 10.trinn viste gode resultater i 2018. Elevene våre lå blant annet i norsk hovedmål over landsgjennomsnittet, og gjorde det bra også i engelsk og matte. Ser vi på grunnskolepoeng ligger Gjøvik rett over landsgjennomsnittet. Det viser at vi gir ungdommene våre et godt grunnlag til å gå over i videregående opplæring. Vestre Toten gjør det enda bedre og forklarer suksessen med systematisk arbeid over tid. Det kan vi lære av i Gjøvik.

Det er sjølsagt læringa som er det viktigste i skolen. Men unger som ikke har det bra på skolen, vil slite med å ta til seg læring. Derfor har vi de siste årene i Gjøvik ansatt flere helsesykepleiere. Det har gjort at skolehelsetjenesten er styrket og helsesykepleier er mer tilstede på skolene enn tidligere. Faktisk er har det vært en dobling av tilstedeværelsen av helsesykepleier ved de største skolene våre. Her har vi gått fra to dager til fire dager i uka med helsesykepleier. Bare i 2018 økte vi med to helsesykepleierstillinger og en halv jordmorstilling. Gjøvik Ap vil fortsette denne satsingen.

På skolene i Gjøvik skal det være nulltoleranse mot mobbing. Det skal være sånn at alle elever skal kunne si fra om mobbing, og være trygge på at det blir fulgt opp skikkelig. Vi skal gjøre det vi kan for å bli kvitt mobbing ved skolene våre. Gjøvik har alt for høye mobbetall. Unger skal være trygge på skolen fordi elever som trives har mye bedre forutsetninger for læring enn de som gruer seg til å være på skolen. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre sammen.

Mye kan bli enda bedre i skolene i Gjøvik og skole er en av de viktigste sakene for Gjøvik Ap. Det siste vi trenger nå er politikere som er mer opptatt av private skoler, og som kommer med en hopp og sprett-politikk med eksperimenter der vi skal prøve nye ting ved skolene våre. Nå må vi som politikere være tålmodige og ha trua på de tiltakene vi har satt i gang. Det vi gjør skal være kunnskapsbasert, og vi vil se resultater av dette over tid. Nå er ikke tida for å drive skolepolitikk i Gjøvik etter innfallsmetoden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags