En sjelden opplevelse av glede i kommentarfeltet

Kommentarfeltets funksjon har forsvunnet i takt med at fornærmelsene og spydighetene har økt. Nå må vi ha dugnad!