Gå til sidens hovedinnhold

En plan uten fred

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

President Donald Trump har lansert sin mye omtalte «fredsplan» for Palestina og Israel. I løpet av femti minutter gjorde USAs president og Israels statsminister Benjamin Netanyahu det klart, at det aldri vil bli oppretta noe som ligner på en vanlig stat for palestinerne på Vestbredden og i Gaza.

Palestinerne har ikke vært med under forhandlingene. De har vært tydelige på at de avviser Trumps utspill, og ser dette som en plan som utelukkende gagner Israel. Palestina viskes ut fra kartet, og gir Israel grønt lys til å sementere en allerede eksisterende apartheidpolitikk overfor palestinerne.

Palestinakomiteen mener at Trumps «fredsplan» er problematisk og svært alvorlig.

Utgangspunktet for planen er grunnleggende feilslått, fordi dette er stormaktløsninger over hodene på det palestinske folket. Det er et grelt eksempel på umyndiggjøring av palestinere og en uthuling av internasjonal lov. Det forventes at palestinerne skal akseptere de tilbudte smulene, men på en rekke betingelser.

I henhold til planen, vil Israel annektere de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden, samt Jordandalen. De palestinske flyktningene, som ifølge FN har rett til å returnere til sitt hjemland, har ingen plass i Trumps plan.

Palestinerne avviser forståelig nok denne annekteringsplanen, som slår fast, at Jerusalem er Israels «udelelige hovedstad». Palestinerne er i stedet forespeilet en hovedstad i Abu-Dis området, som ligger nord for Jerusalems gamleby og bak Israels folkerettsstridige separasjonsmur. Mahmoud Abbas, president for de palestinske selvstyremyndighetene, sa tirsdag at han takker «tusen ganger nei» til planen, som han kaller en konspirasjon.

Ifølge den foreslåtte planen, skal Israel få beholde bosettingene på Vestbredden, der det nå bor mer enn 400.000 jødiske nybyggere på palestinsk land. Gjennom Trumps fredsplan kan Israel nå annektere disse, som er spredt over hele det palestinske området. Med de israelske veiene som binder disse sammen, forblir det som skulle vært en levedyktig palestinsk stat, et sett med bantustaner, slik det var i Sør-Afrika under det hvite apartheid-regimet i forrige århundre.

Den fruktbare og strategisk viktige Jordandalen skal bli en del av Israel. Palestinerne skal kompenseres, først og fremst med områder i Negevørkenen. Med kontroll over Jordandalen vil palestinerne være innestengt i en enklave, omgitt av israelske grenser og israelske soldater. Gaza og Vestbredden skal forenes gjennom en tunnel kontrollert av Israel, mens den amerikanske presidenten ser for seg palestinske økonomiske vekstområder i Negevørkenen. De palestinske områdene vil være demilitariserte.

Jerusalem skal kun være Israels hovedstad, mens palestinerne blir avspist med noen få bydeler utenfor muren, som israelerne har bygd, tross internasjonal motstand. Trump kalte disse bydelene en framtidig palestinsk hovedstad. I et forsøk på å mildne palestinere, foreslår Trump en israelsk byggestopp på Vestbredden i fire år. Det har andre gjort før ham, men israelerne har alltid fortsatt å bygge.

La oss håpe at planen ikke vil få noen internasjonal anerkjennelse. Både EU, Russland, Kina og andre stormakter er imot. Men den er likevel farlig for palestinerne. Mye forferdelig har skjedd med palestinerne siden staten Israel ble opprettet i 1948. Donald Trumps inntreden på verdensarenaen er dog det verste i nyere tid.

Palestinakomiteen mener at planen er et ledd i en amerikansk Midt-Østen politikk, som i stadig større grad favoriserer Israel. Den er en videreføring av sporet som allerede er tråkket opp de seineste åra, med USAs anerkjenning av Jerusalem som israelsk hovedstad og påfølgende ambassadeflytting. Samtidig er det en anerkjenning av israelsk suverenitet over de syriske Golanhøydene. Forslaget ses på som brudd på folkeretten, og er i strid med internasjonal lov. USAs kutt i støtta til UNRWA bør dessuten nevnes, som sørger for blant annet skole og helsetjenester til palestinske flyktninger.

Norge og verdenssamfunnet må fordømme forsøket på å sette til side internasjonal lov og å undergrave palestinernes rettigheter.

Kommentarer til denne saken