Husbrann er den store skrekken. Fordi den utvikler seg ufattelig raskt, og er totalt ødeleggende. Noen få minutter er det lille handlingsrommet som bestemmer hvor omfattende skadene og tapet blir. Om branntilløpet lar seg slukke, eller om man bare må redde seg ut.

Brannen i flermannsboligen på Kopperud spredte seg uvirkelig raskt. Sjokkerte beboere og naboer så flammene stikke hull på tak og vegger mens brannvesenet raskt konstaterte at det allerede var for sent å redde boligene og alt de rommet.

Midt oppe i alt er det viktigste at ingen liv gikk tapt. Selv om flere familier mistet alt de eide og hadde kjært av praktiske og sentimentale verdier.

Brannen skjedde midt i et tett bebygd boligområde. I Gjøvik bor svært mange i liknende flermannsboliger, reist i tider med andre krav til brannvern. At brannen spredte seg så fort mellom boenhetene, gjør at mange har stilt seg spørsmål om egen brannsikkerhet.

Det er viktig og nyttig. Disse spørsmålene må møtes med kunnskap og full åpenhet. Fordi den enkelte eier må ta mye ansvar selv, og da er det mye man må vite.

Nå går vi inn i mørketida, med levende lys og fyringssesong. Statistikken forteller at det vil starte flere branner i Norge de nærmeste månedene. Derfor har det betydning at den enkelte skjerper sin oppmerksomhet i omgang med åpne flammer.

Men også elektronikk utgjør potensiell brannfare. Komfyrvakt har vært påbudt i nye boliger siden 2010. Mange er bevisst på å unngå lading av duppeditter uten våkent tilsyn, men med strømpriskrisa er det blant annet et hyppig delt sparetips å kjøre vaskemaskiner på natt. Dette advarer imidlertid brannvesenet sterkt imot, og de snakker ut fra erfaring. Brannstatistikken viser at vaskemaskiner og tørketromler har startet mer enn dobbelt så mange branner som komfyrer de fem siste åra, godt over 600 til sammen.

Mens etterforskerne leter etter årsaken til brannen i Rognstien, kan alle vi andre ta en gjennomgang av egne rutiner, sjekke brannvarslerne – og tenke gjennom bruken av elektrisk utstyr. Slik kan brannen tjene til å øke bevisstheten, fordi vi har fått en forferdelig påminnelse om at det utenkelige faktisk kan skje.