Hamar bispedømme har vært så heldige å ha biskoper som har tatt tydelig stilling, også i politisk betente saker. Slik har Hamar etablert seg ikke bare som et folkekirkebispedømme, men også et foregangsbispedømme.

Det var her Norges første kvinnelige biskop Rosemarie Köhn ble tilsatt. Det var hun som mildt, men bestemt slo kirkedørene opp for samlevende skeive, og vant enorm respekt i folket for å ha gått foran i denne tilnærmingen. Da Köhn nylig gikk ut av tiden, kom det i en rekke personlige beretninger tydelig fram hvor stor betydning hennes posisjon og arbeid har hatt for mange menneskers liv.

Biskop Solveig Fiske har fortsatt tradisjonen med liberal tilnærming, som en sterk stemme for raushet og åpenhet. Etterfølgeren Ole Kristian Bonden sier at han vil videreføre sine forgjengeres kurs, som en raus og tydelig representant for kirken.

– De to prentet inn i meg at ingen tro er for liten, og at Gud ikke gjør forskjell på folk. Det vil jeg videreføre, sa Bonden under fredagens presentasjon.

Dette er da også forventet av en ny biskop i Hamar bispedømme.

Ole Kristian Bonden var en av 90 villige kandidater til posisjonen. Brumunddølen fikk desidert flest stemmer fra de mange instansene og personene som får uttale seg i prosessen, og i det avgjørende Kirkerådet stemte 12 av 16 for 52-åringen, som i mange år har vært prest i Elverum og i dag er prost i Sør-Østerdal.

Han kommer med de aller beste skussmål, og beskrives som en vennlig mann og en inspirert prest, som går særlig entusiastisk til verket under gudstjenestene med mange barn.

Samtidig framstår den nye biskopen som en åpen og funderende mann, som bruker tid på sine standpunkter. Det er gode egenskaper for en mann som vil møte høye forventninger til utøvelse av den makt og posisjon han skal forvalte. Slik kan Ole Kristian Bonden fortsette å utvikle Hamar bispedømme og folkekirken, som en moderne leder i vår tid.

Vi slutter oss til den lange rekken av gratulanter, og ønsker lykke til.