En ny region? Det er ikke vanskelig å se at kommunene langs aksen fra Raufoss til Nydal kan ha mye å snakke om

Av