Gå til sidens hovedinnhold

En ny normal

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det siste halve året har Norge og verden vært, og vi er fortsatt, i en helt ekstraordinær situasjon. Selv om livet sakte men sikkert vender tilbake til det normale, vil det siste halve året prege oss som enkeltpersoner og samfunn i lang tid framover.

Som fylkesmann har jeg opplevd et fremoverlent Innland, med samarbeidsvillige og gjennomføringsdyktige kommuner og fylkeskommune. De fortjener all ære! De har satt krisestaber, bunkra smittevernutstyr, vært med på felles kjøreregler for adferd hos befolkningen og rigga opp og ned; essensielle tjenester for små og store. I krise har de ledet an og skapt trygghet. Fra fylkesmannsembetets side har det vært sentralt med hyppig kontakt, gode relevante samarbeidsgrep og få kraft i vårt samordningsansvar mellom beredskapsetater, frivillige, regional stat og flere i vårt fylkesberedskapsråd.

De vi tenkte mest på og bekymret oss mest for da skoler og barnehager stengte ned, var de sårbare barna og ungdommene. En god barndom varer hele livet. Det kan også en vanskelig barndom gjøre. For mange er tilbudet i barnehage, skole og andre offentlige tjenester nettopp det som gir trygghet. Nedstengningen medførte at hullene i det sosiale sikkerhetsnettet ble større. Da øker faren for at nettet ikke fanger opp de det skal fange opp.

Lærere og andre ansatte i barnehager og skoler sto overfor en formidabel oppgave da barn og unge skulle følges opp via skjerm og digitale flater, og ikke i klasserom eller lek. En spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere viser at 9 av 10 lærere sier de har fått bedre digital kompetanse. Lærerne har gjort en kjempejobb med å legge til rette for hjemmeundervisning. Men i samme undersøkelse sier bare 1 av 4 lærere at de klarer å følge opp de sårbare elevene godt nok. Det er bekymringsfullt. De fortjener alles oppmerksomhet i tida fremover.

Også eldre og syke, de ensomme og de som må isoleres må ikke glemmes. Derfor har vi fra fylkesmannsembetets side etablert et inspirasjonskorps som nå reiser rundt i Innlandet for å få motivert til ekstra innsats for disse. Egentlig et sjelden grep i offentlig sektor, men som denne tida har gitt oss motivasjon for å skape. Sammen med frivilligheten, kirka og mange andre, kan vi få til mye for å skape mer livskvalitet, kulturopplevelser, bevegelse og avbrekk for de mange som virkelig trenger det.

Tida vi har bak oss har lært å jobbe annerledes. Vi vet at arbeidslivet uavhengig av Covid-19 ville stå fremfor betydelige endringer. Nå kommer endringene raskere. Vi vil som nytt embete tenke nytt og være modige og vise vei. Vise at offentlig sektor også kan endres til det bedre.

Arbeidslivet har lenge stått foran betydelig endringer i takt med livsmønstre, levesett, veksling mellom fritid og arbeid.

Vi setter nå i gang en gjennomgående diskusjon i embetet om hvordan vi raskt kan skape en arbeidssituasjon som leverer bedre og raskere, tar innovative grep og styrker initiativrollen. Vi mener dette vil være resultatet av et arbeidsliv hos oss som gir mindre stress, større fleksibilitet og fornøyde ansatte og som gjør det enda mer spennende å være hos oss

I «Prosjekt Ny Normal» vil vi:

* Gjennomgå våre oppgaver for å identifisere oppgaver som kan løses annerledes, digitalt og forbedret

* Mer fleksibilitet, anledning for hjemmearbeid noen faste dager

* Identifisere og beskrive ny metodikk for samarbeid ved oppmøte på kontor; kollegastøtte, teambuilding, kompetansetiltak, arbeidsmetodeutvikling

* Styrke digital ledelsesrolle og forståelse i hele embetet

* Involvere eksterne (forskere med flere) for videreutvikling/innovasjon i vår arbeidsmetodikk

For flere av oss vender nå hverdagen gradvis tilbake. For andre er hverdagen preget av arbeidsledighet og bekymring for framtida og privatøkonomien. Skillet mellom de som er trygge og de som er usikre synes godt i Innlandet. Vi har offentlig sektor sterkt tilstede i våre byer og kommuner. Her vil de aller fleste ha en jobb å gå til også etter korona-krisen. Men vi har også mange tusen arbeidsplasser i privat sektor. Her er usikkerheten stor, særlig innenfor næringer som eksporterer produkter sine. Påfyll av kompetanse er nødvendig slik at ansatte og bedrifter står godt rustet når markedene tar seg opp igjen.

Vi må være forberedt på en ny smittetopp. Vi er derfor fortsatt på vakt.

Men aller først: ferie! God sommer!

Kommentarer til denne saken