De norske klimagassutslippene går ned, og er nå de laveste på 27 år. Dette skjer med Venstre i regjering. Nå skal vi nå klimamålet for 2030, og alle må bidra. Det gir store muligheter for å skape et bedre samfunn, med nye jobber og renere luft.

Regjeringen har lagt fram klimaplanen for de neste ti årene. Den viser hvordan vi skal nå vårt mål under Parisavtalen, samtidig som det skapes jobber og muligheter for folk. Hele samfunnet skal omstille seg til det bedre.

Det skal også vi i Innlandet fylke.

Med denne klimaplanen blir det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det. Det gir muligheter til lokalt næringsliv til å utvikle ny teknologi og ta i bruk ny teknologi. Planen sikrer også et fortsatt bærekraftig landbruk.

Det skal være fornuftig økonomisk å kjøpe en elbil i stedet for en bensinbil. Da må også vi i distriktene få nyte godt av lave avgifter nå som rekkevidden på elbilene etter hvert gjør dem til et relevant alternativ også her. Både stat, fylke, kommuner og næringsliv må delta i den store dugnaden som skal til for at vi får bygd nok ladepunkter også utenfor de store byene.

Nå skal vi bruke offentlige innkjøp mer aktivt. Fra og med neste år skal alle nye biler som blir kjøpt inn av det offentlige, også i kommunene, være elbiler. I 2025 blir det bare bybusser uten utslipp.

Venstre skal jobbe lokalt for at både Innlandet fylke og de 46 kommunene stiller klimakrav. Når kommunene og fylket kjøper inn varer og tjenester, har vi mulighet til å kreve at det skal være klimavennlig. Det skaper omstilling i lokalt næringsliv, fordi de konkurrerer om å levere fremtidens løsninger. Samtidig reduserer vi egne utslipp.

Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Den må også bli et taktskifte her i Innlandet. Det er sånn vi kutter utslipp og skaper framtidas jobber.