Med vedtaket om både en detaljregulering og en ekstrabevilgning til Biri barneskole og Biri barnehage, har Biri fått en gylden anledning og en kjempeimpuls for videre utvikling.

Som ordfører er jeg veldig stolt av jobben som er gjort fra administrasjonen i denne saken. Fra vedtaket om oppstart ble fattet, til at vi nå står klar og har tildelt anbudet til entreprenør etter siste bevilgning har det gått fort – og de ansatte har levert til gull!

Med vedtaket ligger det nå til rette for at vår offentlige barnehage på Biri blir en moderne, framtidsrettet og konkurransedyktig barnehage. Etter alt for mange år i kummerlige forhold, vil barna få en fantastisk boltreplass i Furuparken og de ansatte vil endelig kunne få arbeidsforhold som er tilrettelagt for barnehagedrift anno 2024 når barnehagen åpner. Furuparken vil bli vitalisert som tumleplass for store og små. Etter å ha ligget brakk i mange år, blir det nå et aktivitetssentrum i Biri – tett på både handelssentrum og idrettsplass.

Jeg har også et håp om at vi nå med en ny barneskole legger til rette for bedre læringsvilkår for framtidige elever og et kunnskapssentrum for ansatte. Jeg tror også at mer og bredere samspill mellom lærerkreftene på eksisterende ungdomsskole og ny barneskole vil bli et pluss for alle sammen.

Vi skal ta på alvor at byggingen er blitt dyrere enn forventet. Samtidig; med økte materialpriser på 26 prosent og byggevarer for øvrig med en prisvekst på 14 prosent det siste året, var det vanskelig å treffe målet helt i anbudskonkurransen. Det kan vi imidlertid nå legge bak oss og se fram mot byggestart!

En ny barneskole og barnehage på Biri er en kjempeimpuls for hele bygda. Vi skal også merke oss at vi må sette i gang arbeidet som legger til rette for å kunne ta i bruk alle plassene som skolen bygges for. I Biri har vi i dag tomtereserver på om lag 400 boenheter avsatt i våre planer. På Biristrand og Redalen er det om lag 150 boenheter som er tegnet inn i kartet. Min utfordring til grunneierne av disse arealene er at de kommer i gang med planlegging og regulering, slik at Biri kan bli hjemstedet for enda flere barnefamilier som vil bosette seg tett på tre Mjøsbyer med tilhørende arbeidsmuligheter.

Dette, sammen med øvrig stedsutvikling som vi har satt i gang på Biri de par siste årene, gjør at jeg er optimistisk med tanke på framtidas utvikling av Biri-området.