Julenissen har fått en hjerteskjærende og umulig ønskeliste fra Sander (8). Det eneste han ønsker seg, er pappa Henrik tilbake. Men Henrik døde på rv4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik da Sander bare var noen dager gammel.

Senere har ytterligere fem liv gått tapt på den samme strekningen som daglig trafikkeres av flere hundre jobb- og studentpendlere, i tillegg til tungtransport og den vanlige trafikken. En strekning som i dødsulykkestall er av de farligste riksveiene i hele Norge.

Les også

Kamilla (30) mistet mannen sin på en av landets dødeligste riksveier

Alle som kjenner veien er enige om at rv4 må prioriteres, og ulykkesraten tilsier at tiltak må skje snarest mulig. Spørsmålet er om dette er like selvfølgelig for styret i statsaksjeselskapet Nye Veier.

Tilfeldighetene gjorde at en ikke tidsbestemt utbygging av rv4-strekningen Mjøsbrua-Gjøvik som kjent ble løftet over i Nye Veiers voksende portefølje. Prioriteringene mellom de ulike prosjektene i deres portefølje, er helt og holdent opp til selskapets styre. Og Nye Veiers målsetting er først og fremst å bygge mest mulig vei for pengene de har fått til disposisjon. Det handler tilsynelatende om rene regnestykker, som vedtas i lukkede styrerom, utenfor rekkevidde av konkrete politiske prioriteringer – og offentligheten.

Les også

Martine (28) kom levende fra møteulykke: – Jeg holdt meg fast og lukket øynene

Dette er absolutt mulig å problematisere. I et land med den politiske nullvisjonen om at ingen skal miste livet i trafikken, har politikerne altså sagt fra seg muligheten til å gripe konkret inn i prioriteringer for enkeltstrekninger.

Støre-regjeringen vil ha en utredning om dagens organisering av utbygging, drift og vedlikehold av veiene er god, men denne ligger fortsatt et stykke fram i tid.

Ulykkesstrekningen Mjøsbrua-Gjøvik kunne i sin tid blitt løst med det nedstemte forslaget om å ta disse kilometerne med i E6-utbyggingen. Men da dette skulle bestemmes, ble Vestopplands stemmer og behov møtt med det døve øre.

Det er politikk. Men dødsulykkene er realitet.

Om ikke politikken klarer å nå fram, burde den stadig mer tragiske statistikken tale for seg selv.

Rv4 må prioriteres nå.