Snart åpner skolene opp igjen etter sommerferien, mens de fleste barnehager har vært i full drift en stund. Tusenvis av barn og elever skal igjen treffe venner og skolekamerater, mens lærerne fra Lesja til Eidskog møtes. Buss – og drosjesjåfører gjør seg klar til transport, og foreldre kjøper inn parkdresser og blyantspissere.

I vår fikk de fleste av oss virkelig kjenne på hvor viktig barnehager og skoler er for storsamfunnet. Oppdraget som utføres er essensielt for at barn og elever skal få den utviklingen de har krav på. I tillegg til at de ansatte i oppvekst skal håndtere alle mulige smitteverntiltak, skal man også sørge for at det gis og vises omsorg og omtanke. Det skal settes grenser og forventninger skal oppfylles. Det er ingen liten oppgave som våre medlemmer nå har foran seg. Er det noen som kan klare dette, er det våre medlemmer.

Hvorfor er det viktig at akkurat disse menneskene skal klare dette? Hvorfor er det viktig at lille Lisa skal få gå på skolen, få oppleve det å finne plassen sin eller lære seg den første applikasjonen på iPaden? Hvorfor er det viktig at hun lærer seg å klatre i et tre, finne ut hvordan man dyrker grønnsaker eller opplever å få seg en lekekamerat for første gang?

Årene i barnehage og skole er for de aller fleste av oss noe av det viktigste vi opplever som mennesker. Her dannes det livslange vennskap, barn lærer seg å lese, de forstår hva det betyr å være en samfunnsborger og de tilegner seg mange av de ferdighetene som trengs for å skaffe seg gode liv. Det arbeidet som daglig utføres av lærere fra Kirkenes til Lindesnes er uvurderlig. Vi må derfor gjøre det vi kan for at lille Lisa sikres den opplæringen og hverdagen de har krav på samtidig som denne opplæringen kanskje må gis hjemmefra, eller i andre settinger enn hva vi er vant til.

Barnehagen og skolen er for alle å foretrekke, men nøden kan tvinge oss til å måtte akseptere andre løsninger. Skulle det skje, er Utdanningsforbundet Innlandet sikre på at våre medlemmer er oppgaven verdig. I en hverdag preget av informasjonsoverload, legges mye ansvar på vår profesjon. De nye fagplanene til grunnskolen og videregående opplæring understreker betydningen av kritisk tilnærming til tekst. I barnehagene brukes digitale hjelpemidler daglig. Det er viktig at vi bruker tid på hvordan vi skal bruke de nye hjelpemidlene til det beste for barn og elever, og at vi setter av tid i profesjonsfellesskapet til de gode diskusjonene som hever vår felles kompetanse og forståelse.

Vi ønsker dere alle lykke til med nytt barnehage – og skoleår, og sier igjen det som aldri kan sies for ofte: En god lærer er en god start, og det er vi som sammen utdanner Norge.