Vi, Homo sapiens, har nå i 70.000 år vært den ledende art på vår klode. Det er siden vi fikk det første fiktive språk. Etter hvert har vi spredt oss fra Øst-Afrika til hele kloden. På veien har vi utryddet mange av våre slektninger. For 30.000 år siden ble neandertalerne utryddet, for 16.000 år siden utryddet vi mega faunaen, og etter hvert har en rekke dyr blitt utryddet eller desimert. Senere har vi organisert oss i land og stater og startet kriger mot hverandre. Vår historie er belastet med uhyggelige kriger og sivile drap på grunn av hat og grådighet. Dette er våre forfedres historie. «Stor arv det er for mannen av godtfolk væra fødd. (Aasmund Olavsson Vinje).

For ca. 100 år siden ble denne grusomme historie etter hvert kjent for folk flest via historiebøker og nyere vitenskap. Vi kunne lese og lære av vår utvikling og forstå hva evolusjonen. Vi kunne derfor lært av våre tidligere feil. Men det gjorde vi ikke. Vårt misbruk og ødeleggelse av jorden, dens flora, fauna og våre medmennesker, dagens Homo sapiens, har fortsatt på en skremmende måte. Vår kunnskap innen kjemi, fysikk, teknikk og våpen har gitt oss effektive metoder både for å ødelegge vår flora og fauna og for å drepe hverandre. Men vår økende kunnskap i teknologi, kjemi, medisin og psykiatri er til stor glede. Vi lever lengre, men for mange strever daglig med stress og frykt for krig, ondskap og ran, og sulten plager mange av jordens befolkning, fordi vi ikke klarer eller vil dele med hverandre. Men mange føler at når farten øker, reduseres livskvaliteten. Noen tror vi er i ferd med å ødelegge vår klode på grunn av grådighet, overforbruk, forurensning og forsøpling av naturen på land og hav som også kan føre til en klimakrise.

Skal vi bare fortsette videre på denne måten?

Vi, Homo sapiens, bør arbeide mye mer aktivt for å motvirke at formuene/verdiene i økende grad samles på noen få hender. Vi bør forstå og huske fra historien at en slik konsentrasjon fører til opprør og revolusjon. De som tror at lykke betyr å samle seg uhorvelig mange penger, på bekostning av sin neste, burde tenke seg om, de burde få hjelp til å søke reelle lykke.

Med vår dyktighet og dagens enorme kunnskap på en rekke områder, burde vi kunne vi komme lenger med å løse våre problemer. Men da trenger vi å forstå hva toleranse, empati, nestekjærlighet er, og ha vilje til å fokusere på disse verdiene.

Tidlig i vår historie utviklet vi mange ulike religioner og guder for å søke trøst for vår frykt for det vi ikke forsto. Troen på det evige liv ble diktet opp og er fremdeles religionenes store spørsmål og problem. Disse myter er fremdeles retningsgivende for mange, mens noen tror at religionene og gudene også har forhindret oss i å forstå at våre problemer er menneskenes egne problemer, som vi selv må løse. Vi må slutte å tro at gudene vil styre oss vekk fra ondskap, vold, krig, grådighet og klimakriser, bare vi ber pent om det. Gode gjerninger er noe mye større enn gode tanker og ønsker.

De ulike religionene doserer godhet og nestekjærlighet, med dessverre viser historien at religionene også skaper skiller og fiendskap, vold mellom enkeltmennesker, og kriger mellom land. Mellom folk fra ulike religioner er det fortsatt lite toleranse og tillit. Også innen religionenes ledere og utøvere er det behov for hjelp for å unngå de store religiøse sekt-skandalene.

Men dersom vi, Homo sapiens, klodens mennesker, kunne forstå og følge det som mange filosofer og tenkere har skrevet om grådighet, nestekjærlighet, om å ære sine foreldre, om å lyve, om å tilgi sine fiender, om å stjele, om misunnelse, toleranse, om å slå i hjel – og at vi aksepterte disse moralreglene, da kunne verden bli bedre for våre barn.