Fysisk aktivitet knyttes til lavere risiko for hjertesykdom, kreft og andre vanlige dødsårsaker, men akkurat hvor mye som trengs for å utgjøre en forskjell, har vært uklart.

En internasjonal forskergruppe har derfor sammenfattet resultatene fra 196 tidligere studier der mer enn 30 millioner mennesker har deltatt.

De fant at rundt ett av seks tidlige dødsfall kunne ha vært forhindret om alle studiedeltakerne hver uke deltok i minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet, som er i tråd med anbefalingen til britiske helsemyndigheter.

Les også

Tommy (51) fikk en uventet beskjed fra legen: – Om jeg ville gjøre noe, måtte det bli nå

Men også halvparten av den mengden, 75 minutter i uka, kan forebygge ett av ti av dødsfallene, ifølge analysen som er publisert i British Journal of Sports Medicine. Treningsmengden vil medføre en nedgang på 17 prosent i hjertesykdommer og 7 prosent for kreft.

For en person som i liten eller ingen grad driver fysisk aktivitet, vil elleve minutter om dagen redusere risikoen for tidlig dødsfall med hele 23 prosent, ifølge studien.

Det tar flere år å anslår hvordan fysisk aktivitet påvirker risikoen for slike sykdommer, og mange av studiene ble gjennomført for mer enn ti år siden.

Dermed var resultatene som ble meldt inn av studiedeltakerne i de eldre studiene, trolig mindre nøyaktige enn det man kan få til i dag, noe som er en svakhet ved studien, erkjenner en av dens medforfattere.

Les også

Ny treningstrend: Kan erstatte både løping og løfting