Tillitsvalgte fra Norsk fengsel- og friomsorgsforbud over hele landet raser, det kan vi godt forstå. I tillegg til en beklagelse, bør også et løfte om raskt å rydde opp være selvsagt!

Blant de siste sakene Stortinget rakk å behandle før sommeren, var saken vedrørende yrkesskadeerstatning under pålagt obligatorisk øvelse. I utgangspunktet en god sak der ansatte skulle være trygge på at de får en reel og riktig erstatning dersom de bli skadet under obligatorisk trening.

Den grove feilen, som bør legge grunnlaget for en uforbeholden beklagelse, er at regjeringen med FrP som støttehjul kun la opp til at denne ordningen skulle gjelde for politiet. Alle andre relevante yrkesgrupper, deriblant ansatte i kriminalomsorgen ble dermed skjøvet ut på sidelinja.

At det er risikabelt å jobbe i landets fengsler er det ingen tvil om, det gjelder også i Gjøvik. Ansatte i kriminalomsorgen er i vår felles førstelinje når det gjelder å forebygge ny kriminalitet. Stortinget og regjering har dermed gitt Kriminalomsorgen et stort ansvar med sitt samfunnsoppdrag. Likevel har ikke Høyre og regjeringen fulgt opp sin del av ansvaret. Over år har økonomiske kutt regnet over landets fengsler og friomsorgskontorer, resultatet er at det er færre folk på jobb i den kritiske førstelinja. Med dette svekkes det viktige rehabiliterende arbeidet, dermed blir det et tøffere miljø blant de innsatte og sjansen for en suksessfull tilbakeføring til et lovlydig liv i samfunnet svekkes.

På veien oppstår også en annen alvorlig problemstilling, for når miljøet i fengslene blir tøffere så blir det også mer risikabelt å gå på jobb.

I Norge har vi blant verdens mest kompetente betjenter, men dette kommer ikke av seg selv. I tillegg til å trene på den myke delen av arbeidet som rehabilitering, miljøarbeid og samvær. Må også ansatte i kriminalomsorgen stå rustet til å møte plutselige og alvorlige hendelser fra innsatte, derfor er det pålagt med fysiske øvelser og obligatoriske treninger. Øvelsene er i likhet med politiets øvelser, så realistiske og virkelighetsnære som mulig. Den store forskjellen kommer først dersom noen skader seg under trening. Da vil ansatte i politiet få en reel og trygg erstatning, mens ansatte i kriminalomsorgen blir stående igjen med lua i handa.

Dette er en grov og urimelig forskjellsbehandling av ansatte. Arbeiderpartiet fremmet derfor forslag om at alle relevante yrkesgrupper skal ha den samme rettigheten vedrørende skade under pålagt trening, slik som politiet nå får. Dette ble stemt ned av Solbergs regjeringspartier, med Frp på slep.

Arbeiderpartiet vil gjenreise norsk kriminalomsorg. Det må være nok folk på jobb, kuttene må stoppes og selvsagt skal alle være trygge på at skader som følger av sitt arbeid får en skikkelig erstatning. Dette er den norske modellen og arbeiderbevegelsen er garantisten. Vi takker tillitsvalgte for deres tydelige stemme i en viktig sak.

Til høsten er det valg, nå må det bli vanlige arbeidsfolk sin tur!