Over 13.000 personer i Norge lever i dag med multippel sklerose (MS). Hvert år får 500-550 personer MS. MS er en nevrologisk sykdom som oftest rammer unge voksne.

To av tre som får diagnosen er kvinner.

MS-forbundet arbeider for at alle med MS skal få rask og effektiv medisinsk behandling, god informasjon og systematisk rehabilitering for å bremse utviklingen av sykdommen og fungere best mulig.

I de siste årene har det vært stort fokus på rask oppstart av behandling med medisiner som skal bremse utviklingen av sykdommen. Det er bra. Samtidig er det viktig at MS-pasientene får tilgang til nye medisiner som kommer. Alle må få den medisinen som er best for den enkelte pasient. Dessverre er to effektive MS-medisiner fjernet fra pasientene det siste året på grunn av pris. Ny medisin er ikke godkjent.

Forskning både i Norge og andre land viser at mange med MS har stor nytte av stamcelletransplantasjon. Tiden er inne for at dette blir en av standard behandlingene for MS i Norge.

Dessverre er det mange med MS som ikke har nytte av dagens bremsemedisiner. For disse er rehabiliteringstilbudene ekstra viktig.

Undersøkelser viser at det er stor forskjell i tilbudet til den enkelte MS-pasient:

• 40 prosent har ikke fått tilbud om tverrfaglig rehabilitering.

• 45 prosent har ikke fått tilbud om informasjonskurs for nydiagnostiserte.

Tilbudet innen spesialisthelsetjenesten må utvides slik at det er lik tilgang for alle uansett bosted. Alle kommuner må ha nevrologisk team og tilbud om tverrfaglig rehabilitering.

MS-forbundet har gjennom mange år arbeidet for at «Behandlingsreiser til utlandet» skal inkludere diagnosen MS. Utestengning fra dette helsetilbudet er uforståelig både ut fra mer effekt av behandlingen og lavere kostnader i utlandet.

I forbindelse med MS-dagen lørdag 29. august skal lokalforeninger i hele Norge enten gå, sykle eller annet som passer. Man kan også gjøre aktiviteter hjemme på fastmonterte sykler og andre hjelpemidler.

Det skal være enkelt å delta. Det legges opp til lavterskel fysisk aktivitet slik at flest mulig kan delta. Og fremfor alt skal dette være moro og sosialt å være med på.

Kanskje du som leser dette kommer? Vi treffes på parkeringsplassen på Plantasjen Gjøvik midt på dagen og man behøver ikke være medlem for å delta.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.