En barnehage i Gjøvik må legges ned

For fjerde året på rad fødes det færre barn i Gjøvik, og kommunen har overkapasitet på barnehageplasser. Kopperud barnehage foreslås derfor lagt ned fra neste skoleår.