Elon ut av Raufoss

Elon lette, men fant ingen som kunne overta etter familien Lervold. Dermed trekker hjemmeelektronikkjeden Elon seg ut fra Raufoss.