Forsker Trygve Gulbrandsen har skrevet bok basert på intervjuer Statistisk sentralbyrå har gjennomført med 1.352 personer i den norske eliten, skriver Klassekampen.

Intervjuene, som er gjort i 2015, viser at 34 prosent av eliten – som er valgt fra flere sektorer i samfunnet – stemmer Arbeiderpartiet. Ved det foregående stortingsvalget i 2013 fikk Ap 30,8 prosent av stemmene. Høyre får en oppslutning på 37 prosent hos eliten mot 21,8 prosent i befolkningen generelt.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet har begge profilert seg som partier som går mot eliten, og antipatien ser ut til å være gjensidig. De to partiene får bare 1 prosents oppslutning hver blant eliten.

Gulbrandsen er overrasket over at så få i eliten stemmer Frp.

– Frps eliteangrep rettes mest mot den politiske, kulturelle og akademiske eliten, og de er lite kritiske til dem med økonomisk makt. Spesielt den økonomiske eliten er forholdsvis konservativ, og dermed skulle man tro at de var sympatiske til Frp. Derfor må det være noe med kulturen og retorikken som gjør at man ikke føler seg hjemme, sier forskeren.

Venstre og KrF appellerer til henholdsvis 9 og 7 prosent av eliten, mens SV, Rødt og MDG til sammen havner på 10 prosent.