Elisabeth fikk igjen troen på lokaldemokratiet – formannskapet fattet fastlegevedtak

Hun hadde med seg over 600 underskrifter til fungerende ordfører og forlot rådhuset med formannskapsvedtak som skal gi ny giv for fastlegerekrutteringen.