Elever og lærere ble orientert

Elever og lærere ved Gjøvik videregående skole ble mandag morgen oppdatert på tilstanden til 15-åringen.