Gå til sidens hovedinnhold

Elevene skal lære mer ved å lære bedre

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når skolen starter neste høst vil over 700.000 elever møte en skole med fornyet innhold. Med de nye læreplanene i grunnskolen og fellesfagene i videregående skole skal elevene lære mer gjennom å lære bedre og skolen får et verdiløft.

Nå gjennomfører vi den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006.

Mye har det skjedd i Norge og verden siden 2006, og det er naturlig at innholdet i skolen fornyes. Men læreplanene endres også fordi elever, lærere og forskere har vært tydelige på at dagens læreplaner har gapt over for mye. De nye læreplanene skal angi en tydelig faglig retning og elevene skal få mer tid og rom til å lære det viktigste i fagene på en grundig måte.

De nye læreplanene har en tydelig prioritering av de grunnleggende ferdighetene. Elevene må kunne lese, skrive og regne skikkelig når de går ut av grunnskolen og de trenger også gode muntlige og digitale ferdigheter. I de nye læreplanene er vi tydelige på hvilke fag som har ansvaret for de ulike sidene av ferdighetene. Ferdighetene er viktige redskaper for læring i alle fag og legger et grunnlag for at alle elever skal få de kunnskapene og ferdighetene de trenger for at de senere skal kunne bestå videregående opplæring.

De nye læreplanene legger til rette for mer lek og lekbasert læring for de yngste barna. Flere fag skal bli mer praktiske og utforskende. Jeg tror dette er bra for både fagene og elevene, og særlig for elever som i dag opplever at skolen er for teoretisk. Kritisk tenking og kildekritikk blir også sentralt, vi må forberede elevene på det samfunnet vi lever i. Vi trenger barn og unge som kan reflektere, som er kritiske, utforskende og kreative.

I tillegg kommer tre tverrfaglige temaer inn i fagene der det er relevant. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring handler alle om sentrale samfunnsutfordringer som elevene trenger kunnskap og innsikt i.

Skolen er en av svært få fellesarenaer vi har i samfunnet, hvor alle uavhengig av bakgrunn møtes. Skolen har et dobbelt samfunnsoppdrag – den skal både danne og utdanne. Den skal fremme sentrale verdier som menneskeverd, likeverd, toleranse, likestilling og mangfold. Det gjør klasserommet til Norges viktigste rom.

Arbeidet med fagfornyelsen har vært en åpen og involverende prosess, og vi har fått over 20.000 innspill. Det betyr at mange nå har et eierskap til de nye læreplanene.

Jeg håper at skoleeiere, skoleledere og lærerne bruker tid på å forberede innføringen av de nye læreplanene, slik at elevene får en fornyet, praktisk og variert skolehverdag og mer rom for å lære det aller viktigste.

Kommentarer til denne saken