Noen av oss blir meget gamle, vi lever som gamle i mange år. Årsaken er at vi blir godt tatt vare på av helsevesenet i dette gode landet, og fordi vi fikk mange av de gode genene, og evnen til å ta vare på egen helse.

Det er i mange år skrevet mye om eldreomsorg, om mangel på sykehjem og gamlehjem. En av årsakene til denne mangel er at flertallet av våre politikere mener at private ikke skal få lov til å investere i dette helsetiltaket, men synes det er greit at de bygger og tjener penger på idrettsanlegg, skiheiser og luksushoteller. Jeg er vel for gammel og ulært som politiker og økonom til å mene noe om de økonomiske forhold ved eldreomsorgen, men etter 20 år som eldre, har jeg meninger og erfaringer om en del tiltak som er viktige for eldre, men som ikke er avhengig av store investeringer.

Noen skriver at de unge som styrer dette landet ikke ser oss. På TV, radio og i papirpressen er det lite å finne for de eldre. Den viktigste målgruppen er ungdommen. De som styrer har ikke vært eldre, ennå, og forstår ikke at de snart blir gamle

På tross av ny kunnskap og et godt helsevesen vil de eldre etter hvert høre dårligere, høre saktere, se dårligere, gå saktere og falle oftere enn før; selv om vi bruker høreapparat, briller og piggsko. Derfor er det god eldreomsorg at det i dagligtale, i radio og TV, snakkes tydelig og med litt lavere hastighet enn det som er blitt moderne, og tar hånden vekk fra munnen mens du snakker. Derfor er det god eldreomsorg at man ikke bruker de minst mulige bokstavene når noe trykkes. Derfor blir en sint når det i aviser, i bruksanvisninger i PC-programmer og på plakater benytter meget små bokstaver, som er uleselige for dem som har litt nedsatt syn. Dette er ikke lett å lese.

Disse tiltak koster ikke penger, men at vi forstår at disse problemene er vanlige og vonde for de eldre. Da jeg var ung, forsto jeg heller ikke at det viktigste ved muntlig kommunikasjon med eldre er at det snakkes tydelig og sakte, og at det ikke nytter å skrike høyt og fort. Bakgrunnsstøy som musikk på galt sted til feil tid, ødelegger ofte kommunikasjonen.

Det er vedtatt at alle mennesker også de som har et handikap, skal kunne komme inn i offentlige bygninger, lese plakater med busstider og så videre.

PS. Når OA trykker dagen lille kryssord med bitte små bokstaver, men fasiten for gårsdagens oppgave trykkes med store fete typer, forstår en at det ikke er mulighetene som mangler, men omtanke. Vi blir flere og flere eldre. Kostnadene til eldreomsorg øker. Vi betalte vår pensjon da vi arbeidet, den finansierte pensjonen til de som da var gamle. Nå må de unge betale pensjonen til en økende gruppe gamle. Noen føler derfor at de eldre er en stor belastning for samfunnet og det er meget vondt å høre for de gamle. Derfor er det viktig at de som styrer landet og alle friske unge borgere, lærer å bruke omtanke og omsorg, som ikke koster penger, men krever kunnskap. Snakk tydelig og sakte, bruk større bokstaver og unngå sjenerende bakgrunnsstøy og la de gamle få brev, ikke edb-melding, når de ber om det.