Ja, jeg tilhører den forhatte eldrebølgen som få skylda for dårlig økonomi hos politikerne. Mest sentralt.

I den første jobben jeg hadde for 60 år siden tjente jeg 300 kroner per måned. Betalte sikkert ikke skatt da. Senere ble det jobber som trekte meg for både skatt og avgifter i nesten 60 år.

Som pensjonist har jeg og mange i denne eldrebølgen gitt frivillig innsats til samfunnet. Ingen politikere nevner dette når problemet med eldrebølgen dukker opp.