En bølge er en forstyrrelse, eller utslag som sprer seg uhemmet gjennom rommet (landet) (fritt sitert fra google) Snakker vi om vann, har vi flodbølge, monsterbølge og tsunami.

Når politikere snakker om bølge, er det eldrebølgen. Bølgen, ikke den som forsiktig kruser mot land på ei idyllisk badestrand, de snakker om en monsterbølge, en tsunami, som med ødeleggende kraft slår innover land og setter stopper for all utvikling og økonomisk vekst. Vi får ikke bedre samvittighet når vi leser OA i dag, «endring, økt eiendomsskatt, endring i skole- og barnehagestruktur er handlingsrom som må vurderes» Og til slutt, kommunesammenslåing.

De sier det ikke rett ut, men vi kan fornemme det i tonefallet, oppgitthet, og hører vi riktig godt etter, etterfølges det av et knapt hørbart sukk. Det lyder slik: men, såå ... har vi den forventede eldrebølgen, sukk ... og de rister på hodet, ... inne i seg.

De unge er dømt til å overta en klode som vi har ødelagt. En klode, som i beste fall overlever tippoldebarna deres, skal vi tro de dystreste spådommer. Hjertesukk fra politikere skal vi ta på alvor. Men når vi blir nevnt med samme alvorlige hjertesukk, (nesten uhørlig), som den raskt smeltende innlandsisen på Grønland, eller tundraen i Sibir som lider samme skjebne, eller at kuene promper? Nei.

Er det rart vi får dårlig samvittighet? Vi, denne trusselen, denne gråhårede tsunamien som truer landet, vi holder oss friske, vi farer opp og ned av fjelltopper, sykler Norge på langs og tvers. Når vi ikke reiser verden rundt, eller rusler rundt i Vietnam med ryggsekk, da «trør vi tell» med barnebarn, oldebarn, gamle foreldre og ellers der vi trengs.