Forsker på aldring i Oppland

STUDENTER SAMLER INN DATA: 3. års sykepleierstudenter ved Høgskolen i Gjøvik vil foreta intervjuene og testene. Foran f.v.: Sykepleierstudentene Stine Hjortskull, Vibeke Normann, Tonje L. Gjodbakken, Maren Erstad, Caroline Langveg, Tonje Granum, Elise A. Ruud. Bak f.v.L Sverre Berg (Sykehuset Innlandet), Ellen Belbye Langballe (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse), Heine Strand (Folkehelseinstituttet), Jonas Kinge(Folkehelseinstituttet), Brynjar Landmark (Sykehuset Innlandet), Vegard Skirbekk (Folkehelseinstituttet) og Øyvind Kirkevold (Høgskolen i Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse). Foto: Trude G. Dale

STUDENTER SAMLER INN DATA: 3. års sykepleierstudenter ved Høgskolen i Gjøvik vil foreta intervjuene og testene. Foran f.v.: Sykepleierstudentene Stine Hjortskull, Vibeke Normann, Tonje L. Gjodbakken, Maren Erstad, Caroline Langveg, Tonje Granum, Elise A. Ruud. Bak f.v.L Sverre Berg (Sykehuset Innlandet), Ellen Belbye Langballe (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse), Heine Strand (Folkehelseinstituttet), Jonas Kinge(Folkehelseinstituttet), Brynjar Landmark (Sykehuset Innlandet), Vegard Skirbekk (Folkehelseinstituttet) og Øyvind Kirkevold (Høgskolen i Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse). Foto: Trude G. Dale

Artikkelen er over 2 år gammel

Hva får opplendinger til å bevare god helse etter fylte 50 år? Det vil forskerne prøve å finne ut, med assistanse av 3.-års sykepleierstudenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG).

DEL

Denne saken ble først publisert i januar 2014

Mandag fikk en gruppe sykepleierstudenter ved HiG opplæring i hvordan intervjuer og tester skal foretas. Senere denne måneden starter et forstudie med 28 testpersoner og neste år starter undersøkelsen for fullt.
Nyttige opplysninger

– Jeg håper helseundersøkelsen vil gi politikerne mange nyttige opplysninger om hva som bidrar til god helse i voksen alder, sier professor og helseforsker Vegard Skirbekk ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Han opplyser at en tilsvarende undersøkelse («Share») er gjennomført i 19 andre europeiske land og i flere andre land over hele verden. Nå er turen kommet til Norge, og Oppland er det første fylket som deltar.

Unikt helseregister

– Undersøkelsen vil bidra til at Oppland får et av verdens beste helseregistre, hevder forskerne. De minner om at Oppland dessuten har et solid forsprang innen livsløpsforskning på grunn av Opplandsundersøkelsen som startet for 40 år siden. Hele 90 prosent av befolkningen i aldersgruppen 35-50 år deltok i undersøkelsen som strakk seg over en 15-årsperiode.

– Dataene fra Opplandsundersøkelsen ligger fortsatt lagret hos Folkehelseinstituttet. Det vil være svært interessant å sammenligne disse med de nye helsedataene som nå skal samles inn i Oppland fylke, sier Heine Strand, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Gripestyrke og ganghastighet

Vegard Skirbekk håper sykepleierstudentene på Gjøvik kan intervjue og teste omlag 1500 personer i året over flere år. Omfanget på prosjektet avhenger av finansieringen. Prosjektet er et spleiselag mellom Folkehelseinstituttet, Høgskolen i Gjøvik, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, samt Alderspsykiatrisk forskningsenhet ved Sykehuset Innlandet.

Undersøkelsen er temmelig omfattende og tar et par timer per person. Foruten måling av høyde, vekt, midjeomkrets og blodtrykk, skal deltakerne blant annet testes på faktiske funksjoner. Testene går på gripestyrke, gang
hastighet (målt tid over fire meter) og balanse (den såkalte flamingotesten der man står på ett bein).

 Slike tester gir et godt bilde på den fysiske formen, og flere av dem er identiske med de vi finner i den internasjonale Share-testen, sier Skirbekk.

Mye som påvirker helsa

Prosjektet tar også sikte på å finne ut hvordan økonomiske og sosiale forhold påvirker folks helse. Forskerne vil spørre deltakerne om tillatelse til å koble innsamlede data til informasjon om utdanning, yrke, inntekt, formue og familieforhold fra sentrale registere via personnummeret.

– Aldring er et komplisert tema. Vi vet for eksempel svært lite om hvorfor kvinner generelt lever lenger enn menn. Denne aldringsundersøkelsen vil forhåpentligvis gi oss mange spennende svar på hvordan helsa til opplendingene har utviklet seg over tid og årsakene til denne utviklingen, konkluderer forskerne Vegard Skirbekk og Heine Strand.

Artikkeltags